dinsdag 22 april 2008

Sociaal Europa: welke toekomst?

Na de uitspraak in de zaak Viking en de zaak Laval (cf. Echo januari 2008) deed het Europees Hof van Justitie op 3 april ook uitspraak in de zaak Rüffert. Het betrof het volgende: de Duitse deelstaat Nedersaksen had het recht om, bij aanbesteding, van het bedrijf dat de aanbesteding toegewezen kreeg, te vragen dat het al zijn werknemers (ook die in onderaanneming) de lonen voorzien in de plaatselijke cao’s zou uitbetalen.

Het Europees Hof antwoordt in zijn arrest dat deze verplichting een belemmering vormt voor de vrije dienstverrichting. Het Hof stoelt zijn redenering op de omzetting in Duits recht van de richtlijn m.b.t. ter beschikking stelling die bepaalt dat ter beschikking gestelde werknemers het minimumloon moeten krijgen dat voorzien is bij in Duitsland algemeen bindend verklaarde cao’s. In dit geval betrof het een plaatselijke cao (die dus niet aan deze voorwaarde beantwoordde) en kon de deelstaat Nedersaksen die naleving niet opleggen zonder het beginsel van de vrije dienstverrichting te schenden.

Het Hof voegt eraan toe dat de bescherming van de werknemersrechten deze verplichting om een plaatselijk minimumloon te respecteren, niet rechtvaardigt - en de autonomie van de sociale gesprekspartners of de financiële stabiliteit van het sociaal zekerheidsstelsel al evenmin !

Het EVV zegt – terecht – dat dit arrest vernietigende en schadelijke gevolgen heeft, en neerkomt op een regelrechte uitnodiging om sociale dumping te organiseren. Dit arrest heeft - heel terecht - verontwaardiging veroorzaakt. Toch is de impact voor België eerder gering : ons land heeft immers de Europese richtlijn m.b.t. de ter beschikkingstelling heel ruim omgezet, met inbegrip van de naleving van loon- en arbeidsvoorwaarden bepaald bij door KB algemeen bindend verklaarde cao – en in ons land zijn de meeste cao’s algemeen bindend.

Wel zijn deze drie arresten een heel negatief signaal voor de toekomst van het sociaal Europa. Deze trend moet zo snel mogelijk worden omgebogen, Europa mag niet beperkt blijven tot een louter economisch project, maar moet integendeel actief bijdragen tot de verbetering van de loon- en werkvoorwaarden van alle werknemers.

Auteur: jean-francois.macours@abvv.be
Bron: Echo-ABVV, april 2008

Geen opmerkingen: