donderdag 30 oktober 2008

EU-commissie en bedrijven hebben dezelfde globale agenda

De Europese bedrijvenlobby BusinessEurope kon op dinsdag 28 oktober zowaar beschikken over drie verdiepingen in het Charlemagnegebouw van de Europese Commissie voor een conferentie over “Global Europe”, de handelsstrategie van de EU. Een duidelijke indicatie van de intieme band tussen de Commissie en de bedrijfswereld, zeggen activisten die de bedrijvenlobby in de gaten houden.

Lees meer.

maandag 27 oktober 2008

Geen meerderheid voor Sociale Clausule als onderdeel van het Europese Verdrag in Europees Parlement.

Het Europese Parlement heeft deze week zijn bezorgdheid uitgesproken over de aantasting van werknemersrechten als gevolg van uitspraken van het Europese Hof van Justitie bij de behandeling van het rapport Anderson. chter een voorstel voor een Sociale Clausule als onderdeel van het Europese Verdrag waarmee klip en klaar geregeld zou kunnen worden dat fundamentele sociale rechten voorrang hebben boven de regels van de interne economische markt, kreeg geen meerderheid. 'Men had nu de daad bij het woord kunnen voegen. Dit is een verkeerd signaal. Dat is erg jammer en een gemiste kans' zo vindt de SP. En dat vindt ook de Europese vakbeweging. Die riep bij monde van haar voorzitter Monks na het debat in het Europese Parlement op, om de eis van een Sociale Clausule niet te laten vallen en daar serieus werk van te maken. Monks is blij dat het Europese Parlement zijn zorgen deelt maar overweegt Europese mobilisatie door de vakbeweging nu steun ontbreekt voor de Sociale Clausule in
het Europees Parlement.

Daarnaast staan er de komende maanden voorstellen op de agenda van het Parlement, over de Europese Arbeidstijden richtlijn en een erg afgezwakt voorstel voor een richtlijn over de instelling van een Europese Ondernemingsraad, die tot een storm van kritiek hebben geleid en voor de vakbeweging onaanvaardbaar zijn. Een voorlopige datum voor actie vanuit de vakbeweging is 16 december in Straatsburg wanneer daar besluiten worden genomen over de Arbeidstijdenrichtlijn en de Europese Ondernemingsraad.

http://www.dewaarheid.nu/okt01/Nieuwsbrief_nr_7.pdf

maandag 15 september 2008

'Geen snelle oplossing EU-verdrag'

BRUSSEL - In hoge kringen bij de Europese Unie wordt geen rekening meer gehouden met een snelle oplossing voor het Ierse 'nee' tegen het nieuwe EU-verdrag.

Artikel op Nu.nl

donderdag 17 juli 2008

Britten ratificeren Verdrag van Lissabon

LONDEN - Groot-Brittannië heeft het Verdrag van Lissabon geratificeerd. Dat heeft de Britse regering donderdag bekendgemaakt.

Bron: De Standaard Online

woensdag 16 juli 2008

Iers ‘nee’ zet de EU voor de zoveelste keer voor paal

Nog voor de officiële resultaten werden vrijgegeven, aanvaardde de Ierse regering reeds dat het Ierse electoraat het verdrag van Lissabon ter hervorming van de Europese Unie verwierp. De nee-stemmen haalden het in de overgrote meerderheid van de 43 electorale kantons, de ja-stemmen behaalden slechts een meerderheid in enkele kantons en die lagen allemaal in de Ierse hoofdstad Dublin. Dit is een slag in het gezicht van de Ierse regering en van de nieuwe eerste minister Brian Cowen. Het is ook een stok in de wielen van de waterdragers van de Europese Unie en hun beleid dat overduidelijk tegen de arbeidersklasse gericht is.

Artikel van Fred Weston (Vonk).

maandag 14 juli 2008

[Opinie] Een Europees non-debat. Hoelang moeten we dit nog verdragen?

De Europese Unie bepaalt 70 tot 80 % van alle wetgeving in ons land. Dat maakt van de hervormingen van het Verdrag van Lissabon de grootste staatshervorming van het laatste decennium.

Opinie van Natan Hertogen op Indymedia

donderdag 10 juli 2008

Vlaams parlement keurt Verdrag van Lissabon goed

BRUSSEL - Het Vlaams parlement heeft donderdag het Verdrag van Lissabon goedgekeurd. Het is daarmee het laatste Belgische parlement dat het licht op groen zet voor het Europese hervormingsgedrag.

Artikel op DS Online

Artikel op NU.nl

Actievoerders eisen debat over Verdrag van Lissabon

10 juli 2008 (MO) - Een vijftiental actievoerders verzamelde woensdagnamiddag aan het Vlaamse Parlement, waar de Commissie voor Buitenlands Beleid samenkwam om te beslissen over de ratificatie van het Verdrag van Lissabon. De actievoerders protesteerden tegen het feit dat aan de ratificatie geen diepgaand maatschappelijk debat is voorafgegaan.

Artikel op MO.be

woensdag 9 juli 2008

EU-verdrag speelbal Vlaams Parlement

Vlak voor het reces weigert het parlement nog altijd om het verdrag van Lissabon te ratificeren.

Artikel in De Standaard

vrijdag 4 juli 2008

Stem EU-burger is irrelevant

Valerie Giscard d’Estaing, ex-president van Frankrijk en auteur van de voormalige Europese grondwet deelde vorig week aan de media mee dat referenda, zoals deze gehouden in Ierland, simpelweg genegeerd zullen worden. Hij gaf ook toe dat de verwarrende vorm van het Verdrag van Lissabon weloverwogen was.

Artikel van Habib Reffas

vrijdag 27 juni 2008

Interview met Natan Hertogen over Verdrag van Lissabon

Donderdag 26 juni hoorde de Commissie Buitenlandse aangelegenheden van het Vlaams Parlement enkele voor- en tegenstanders van een (snelle) Vlaamse ratificatie van het Verdrag van Lissabon. Eén van de uitgenodigde sprekers was Natan Hertogen van Onze zeg/Notre mot à dire. “Schort de ratificatie op en organiseer een publiek debat over deze Europese staatshervorming,” zei hij.

Interview op Indymedia.

Verslag van de hoorzitting waar Natan het woord nam.

donderdag 26 juni 2008

Waarom wij “neen” zeggen

Toelichting van Natan Hertogen van Onze Zeg/Notremotadire voor de commissie buitenlandse aangelegenheden van het Vlaams Parlement.

Lees meer.


Verslag van de hoorzitting waar Natan het woord nam.

woensdag 25 juni 2008

Hoorzitting Verdrag Lissabon in de 'commissie buitenlandse aangelegenheden'

Donderdag 26 juni start in het Vlaams Parlement het debat over het Verdrag van Lissabon. Op een hoorzitting van de 'commissie buitenlandse aangelegenheden', aangevraagd door de parlementaire meerderheid, is de campagne Onzezeg/Notremotadire voorgesteld om een spreker te leveren. Dit zal meteen het enige moment zijn in het
Vlaamse luik van dit belangrijke debat over de op stapel zijnde Europese staatshervorming dat in het parlement ook de democratische neen-stem aan bod zal komen.

Vorige week diende de campagne Onzezeg/Notremotadire een verzoekschrift in bij het Vlaams parlement. Daarin vraagt eerste indiener, Natan Hertogen, de ratificatie van het Verdrag van Lissabon op te schorten. Het Ierse "neen", maakt ratificatie voor 15 oktober immers onnodig. In de plaats vraagt het verzoekschrift tijd en middelen vrij te maken voor het stimuleren van een tegensprekelijk debat over het Verdrag onder de bevolking.

Het initiatief ligt in de lijn van een vorig verzoekschrift, twee jaar geleden aan het Vlaams Parlement voorgelegd door Jef Sleeckx, Georges Debunne en Lode Van Outrive. Op een paar maanden tijd werden toen 15.000 handtekeningen verzameld voor het voorstel een referendum te organiseren over de 'Europese Grondwet'.

Onzezeg/Notremotadire nodigt u uit de hoorzitting van donderdag mee te volgen. De commissievergadering start om 9u30. Discussie over het Verdrag van Lissabon is gepland vanaf 10u30. Adres : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Contact voor verdere uitleg:
Natan Hertogen
0485/62.69.65
http://onzezeg.be/
natanhertogen@gmail.com

woensdag 18 juni 2008

PERSBERICHT: STOP RATIFICATIE Lissabon-verdrag...

Vandaag diende de jonge Gentenaar Natan Hertogen een Verzoekschrift in bij Vlaams Parlementsvoorzitster Marleen Vanderpoorten.

Daarin vraagt hij om opschorting van het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon. De politieke partijen hebben de ratificatie op de agenda van de buitenlandcomissie van volgende week gezet.

De politieke partijen willen na het Ierse NEE en voor de EU-top van morgen een signaal geven: het Verdrag van Lissabon dient opgelegd zonder enig tegenstrijdig debat of betrokkenheid van de bevolking.

Hertogen start vanaf morgen 17u00 uur aan het Shumanplein in Brussel een intekenactie achter zijn verzoek. Indien hij 15.000 handtekeningen verzamelt dan kan vooralsnog een hoorzitting georganiseerd worden in het Vlaams Parlement.

De bevolking moet geïnformeerd worden over deze EU-staatshervorming. Het initiatief is een vervolg van de actie van Jef Sleeckx tegen de EU-Grondwet.

Hertogen heeft al toezeggingen voor zijn initiatief, zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel.

Afspraak: Morgen do 19/6 om 17u Shumanplein Brussel

Nederland en het Ierse NEE

Ook in Nederland beweegt er vanalles na het Ierse NEE. Op deze website kan je er alles over lezen.

maandag 16 juni 2008

Iers referendum : reactie van Olivier Chastel

Staatsecretaris voor Buitenlandse zaken Olivier Chastel, belast met de voorbereiding van het Belgisch EU Voorzitterschap, betreurt het resultaat van het Iers referendum maar respecteert de volkswil zoals die werd uitgedrukt gedurende een intens debat over de toekomst van Europa. Chastel : "Wij moeten vermijden om Ierland met de vinger te wijzen, uit vorige ervaringen is gebleken dat mislukte referenda verschillende en complexe oorzaken hebben".

De Europese constructie is een toekomstproject dat de Europese burgers begeestert. Zij moeten het zich dan ook toe-eigenen. Dat blijft moeilijk in Ierland en op andere plaatsen. Dat zal ook tijd kosten, rekening houdend met de simplistische en demagogische argumenten die de eurosceptici tegenover het Europees project inroepen.

De Europese integratie zal nooit een lange kalme stroom zijn. Zij is gebaseerd op teksten die ontegensprekelijk complex zijn. Dit gebrek aan leesbaarheid is toegenomen met de tijd en de noodzaak om met 27 compromissen te sluiten en dat is de oorzaak van de verwarring en het wantrouwen van de burgers.

Chastel : "Het onderwerp zal hoe dan ook aan bod komen op de Raad Algemene Zaken en op de Europese Raad. Wij zullen in ieder geval pleiten voor een voortzetting van het ratificatieproces en om eventueel de mogelijkheid te onderzoeken om het Iers probleem op te lossen door differentiatie: de mogelijkheid voor Ierland om af te zien van sommige vernieuwingen in het Verdrag van Lissabon".


Bron: persmededeling Olivier Chastel

Minister Karel De Gucht betreurt de negatieve uitslag van het Ierse referendum Brussel

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt de negatieve uitslag van het Ierse referendum over het Verdrag van Lissabon. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat de uitgebrachte stemming geen verwerping van de Europese constructie door de Ierse bevolking vertaalt, maar integendeel, nogmaals de noodzaak aantoont van een hervorming van de Europese Instellingen teneinde hun functioneren transparanter en begrijpelijker te maken voor de bevolking van de Unie, wat precies een van de bestaansreden is van het verdrag van Lissabon.

Minister De Gucht stelt vast dat het verdrag reeds werd aangenomen door een meerderheid van de Staten en dat er een brede consensus bestaat over de noodzaak om de Unie te hervormen. Het komt er dus op aan nu op een serene wijze de situatie te analyseren en na te gaan welke mogelijkheden er nog zijn om het Verdrag in werking te stellen.

De Minister doet een oproep aan de Staten, die het verdrag nog niet geratificeerd hebben, om het ratificeringsproces zonder vertraging te finaliseren en hij drukt nogmaals de hoop uit dat het verdrag door België vóór het einde van de zomer zou geratificeerd zijn.


Bron: persmededeling Karel De Gucht

zaterdag 14 juni 2008

Ierland stemt NEE. Enkele reacties...

EU-Referendum in Ierland: Een plan B ?
Opinie van Jan Buelinckx en Frans Leens (CAP)

Verdrag van Lissabon: en weer werd het nee
Commentaar van Christophe Callewaert (Indymedia)

De Ierse burgers verwerpen het EU Verdrag van Lissabon
Artikel van Georges Spriet (Vrede)

Iers nee is opsteker voor Europa
Opinie van Harry Van Bommel (SP-Nederland)

Toespraak over het Iers referendum en Leterme I
Toespraak van Erik Debruyn (sp.a-rood)

De trein van ratificaties moet stoppen
Artikel van PVDA

Het verdrag van Lissabon in de vuilbak
Verklaring van de SAP

Neen aan Lissabon. Solidariteit met het Ierse neen
Boodschap van LSP

vrijdag 13 juni 2008

Lezersbrief Ludo De Brabander (Vrede) over EU-referendum in Ierland

In De Morgen van 12 juni maakt Paul Goossens toch wel een karikatuur van de Ierse neen-stem: “In het nee-kamp zitten niet alleen ethische fossielen, nostalgici van het eilandgevoel en overjaarse pacifisten”, zo schrijft hij en verwijst vervolgens naar de lobby van conservatieve ondernemers.

In het nee-kamp zijn er wel degelijk ook heel wat progressieve krachten aan het werk die bijvoorbeeld een probleem hebben met de neoliberale en militaristische koers die het Verdrag van Lissabon ons verder opdringt. De manier waarop de gebuisde grondwet voor 90 procent weer is opgevist in een onleesbaar gestructureerd Verdrag van Lissabon, met liefst zo weinig mogelijk maatschappelijk debat, zegt al genoeg over de manier waarop de Europese democratie werkt. In ons land is het in een jachttempo door de parlementen gejaagd. Zeker weten dat amper een parlementslid weet wat er in staat. In de media, niets van een debat. Hoe rapper hoe liever. Hoeveel percent van de bevolking weet wat het Verdrag van Lissabon überhaupt is? Bitter weinig vrezen we. Nochtans staan er zaken in die ontzettend belangrijk zijn voor de koers die Europa verder zal varen.

Zo is het Veiligheids- en Defensieluik een nagenoeg exacte kopie van de nochtans in Nederland en Frankrijk weggestemde grondwet. De Europese werkgroep die destijds dit luik als onderdeel van de grondwet voorbereidde werd geadviseerd door 13 mensen uit het Militair-Industrieel complex, onder wie drie vertegenwoordigers van de bewapeningsindustrie. Het resultaat is er naar. In het Verdrag staat bijvoorbeeld dat de lidstaten zich ertoe verbinden “hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren” (art 28 A lid 3), wordt ons defensiebeleid aan dat van de NAVO gekoppeld via een aangehecht protocol en, legt het een interventiedoctrine (art 28 B lid 1) op met bijhorend apparaat (28 C en 28 D). Kortom genoeg zaken om zich als vredesorganisatie te verzetten tegen dit Verdrag. We zijn daarom nog geen ‘overjaarse pacifisten’.

Ludo De Brabander
Stafmedewerker vzw Vrede

donderdag 12 juni 2008

vzw Vrede over EU-referendum in Ierland

Vrede stoort zich ook nogal aan de teneur in onze media over het Neen-kamp in Ierland. Ze zouden onredelijk zijn, valse argumenten gebruiken, tegen Europa zijn of het Iers referendum misbruiken voor de binnenlandse agenda. Vrede vzw staat net als een belangrijk deel van het Ierse Neen-kamp, achter de Europese Unie voor zover dat een vreedzaam, democratisch en sociaal project is. Het Verdrag van Lissabon is er zonder veel maatschappelijk debat gekomen en moet de gebuisde grondwet (waar Nederlanders en Fransen Neen hebben tegen gezegd) vervangen. Lissabon is trouwens grotendeels een kopie van die Grondwet. Binnen het Ierse Neen-kamp is ook de vredesbeweging actief. Ze klagen onder meer de bewapeningsverplichting in het Verdrag van Lissabon aan. Verder legt het Verdrag de militarisering van de EU vast met een heuse interventiedoctrine of de koppeling met de NAVO. Het is maar een voorbeeld uit de vele dat het neen-kamp wel degelijk goede argumenten heeft om tegen te stemmen.

Bron: nieuwsbrief Vrede, 12 juni 2008

EU-Referendum in Ierland: discussie op site van De Morgen en op Politics.be

Op de website van De Morgen is er een interessante discussie over het EU-referendum in Ierland. Ik publiceerde er heel kort en bondig ons plan B.
Lees meer

Ook op Politics.be is er een interessante discussie aan de gang, o.a. over het plan B dat de werkgroep EU van CAP voorstelt.
Lees meer

vrijdag 6 juni 2008

Nieuws van SP-Nederland over Verdrag van Lissabon

Het Europese Verdrag van Lissabon, waar de Tweede Kamer deze week over debatteerde, brengt een Federaal Europa een stap dichterbij. Dat zegt SP-Kamerlid Harry van Bommel. "Het verdrag heeft grote gevolgen voor het Nederlandse staatsbestel," aldus het SP-Kamerlid. Lees meer...

--

Eerder deze week brachten SP-Kamerleden Harry van Bommel en Sharon Gesthuizen bij de Ierse ambassade hun schriftelijke felicitaties aan Ierland over voor het houden van een referendum over het Europees Verdrag. Lees meer...

maandag 19 mei 2008

Susan George: "Europe deserves much better than the Lisbon Treaty"

"We must avoid adopting an ill-conceived charter that places too much faith in the market and a US-led Nato."

Read more...

woensdag 7 mei 2008

Ierland stemt over EU-verdrag (analyse door Vrede)

Op 12 juni 2008 houdt Ierland een referendum over het Lissabon Verdrag, dat in de plaats moet komen van de verworpen grondwet van de Europese Unie. We keken even de folder in van de Ierse campagne “Vote no. For a democratic, social en demilitarised Europe” en focussen hierbij op het militaire luik

Bericht van Vrede

dinsdag 22 april 2008

Sociaal Europa: welke toekomst?

Na de uitspraak in de zaak Viking en de zaak Laval (cf. Echo januari 2008) deed het Europees Hof van Justitie op 3 april ook uitspraak in de zaak Rüffert. Het betrof het volgende: de Duitse deelstaat Nedersaksen had het recht om, bij aanbesteding, van het bedrijf dat de aanbesteding toegewezen kreeg, te vragen dat het al zijn werknemers (ook die in onderaanneming) de lonen voorzien in de plaatselijke cao’s zou uitbetalen.

Het Europees Hof antwoordt in zijn arrest dat deze verplichting een belemmering vormt voor de vrije dienstverrichting. Het Hof stoelt zijn redenering op de omzetting in Duits recht van de richtlijn m.b.t. ter beschikking stelling die bepaalt dat ter beschikking gestelde werknemers het minimumloon moeten krijgen dat voorzien is bij in Duitsland algemeen bindend verklaarde cao’s. In dit geval betrof het een plaatselijke cao (die dus niet aan deze voorwaarde beantwoordde) en kon de deelstaat Nedersaksen die naleving niet opleggen zonder het beginsel van de vrije dienstverrichting te schenden.

Het Hof voegt eraan toe dat de bescherming van de werknemersrechten deze verplichting om een plaatselijk minimumloon te respecteren, niet rechtvaardigt - en de autonomie van de sociale gesprekspartners of de financiële stabiliteit van het sociaal zekerheidsstelsel al evenmin !

Het EVV zegt – terecht – dat dit arrest vernietigende en schadelijke gevolgen heeft, en neerkomt op een regelrechte uitnodiging om sociale dumping te organiseren. Dit arrest heeft - heel terecht - verontwaardiging veroorzaakt. Toch is de impact voor België eerder gering : ons land heeft immers de Europese richtlijn m.b.t. de ter beschikkingstelling heel ruim omgezet, met inbegrip van de naleving van loon- en arbeidsvoorwaarden bepaald bij door KB algemeen bindend verklaarde cao – en in ons land zijn de meeste cao’s algemeen bindend.

Wel zijn deze drie arresten een heel negatief signaal voor de toekomst van het sociaal Europa. Deze trend moet zo snel mogelijk worden omgebogen, Europa mag niet beperkt blijven tot een louter economisch project, maar moet integendeel actief bijdragen tot de verbetering van de loon- en werkvoorwaarden van alle werknemers.

Auteur: jean-francois.macours@abvv.be
Bron: Echo-ABVV, april 2008

Nieuw boek van Susan George: "We the Peoples of Europe"

Is the EU Constitution dead in the water? Although it may have disappeared from the headlines, right-wing European leaders have not given up on pushing through a binding EU text providing total freedom for goods, services and capital but few advantages for Europeans. A more neo-liberal, anti-democratic document than the one rejected by the French and the Dutch may be hard to imagine, but the new reform treaty tries hard. What do they have in store for us? What should European people be fighting for?

Leading writer and alter-globalisation activist Susan George explains what is at stake for all peoples of Europe. What must we reject and how will such a document affect our lives? Who will it really empower – corporations or ordinary Europeans? What kind of future do we want to build together as Europeans? Written with clarity and authority and authority, this book will help you make up your mind.

Read more...

vrijdag 11 april 2008

Lissabon-verdrag: een gevaar voor onze openbare diensten

Als het verdrag van Lissabon er door komt, zal dit de rechterzijde verder versterken met haar neoliberale agenda die het via de EU wil opleggen. Vaak wordt geprobeerd om de Europese Commissie voor te stellen als een neutraal orgaan dat het economisch beleid objectief bekijkt. Dat is nonsens. De Commissie komt op voor een beleid van privatiseringen en het versterken van de winsten van de grote bedrijven.

Artikel Joe Higgins op website LSP.

Parlement keurt Verdrag van Lissabon goed

Brussel, 11 april 2008

Het Belgische parlement heeft op 10 april het wetsontwerp goedgekeurd houdende de instemming met het verdrag van Lissabon.

Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is zeer tevreden: "Het is belangrijk dat het Verdrag van Lissabon volgend jaar in werking treedt. Het Verdrag verhoogt immers de democratische legitimiteit van de Unie. Deze hogere democratische legitimiteit zal zich concreet vertalen in een betere parlementaire controle. Behoudens een beperkt aantal gevallen zal het wetgevende werk van de Unie gezamenlijk door de Raad van Ministers en door het Europese Parlement aangenomen worden. De budgettaire bevoegdheid van het Europese Parlement wordt uitgebreid en de rol van het Parlement wordt versterkt bij het sluiten van internationale akkoorden", stelt minister De Gucht die er aan toevoegt: "Ook de nationale parlementen worden nauwer betrokken bij de Europese integratie. Zo zullen de nationale parlementen de wetgevende voorstellen van de Commissie toetsen aan het subsidiariteitsbeginsel."

"Het Verdrag van Lissabon versterkt eveneens de effectiviteit van de Unie. De instellingen worden vernieuwd en de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid breidt uit", aldus nog Minister De Gucht.

Bron: Persbericht Buitenlandse Zaken

vrijdag 4 april 2008

Verdrag van Lissabon: debat en stemming op 8 april in Gent....

Op dinsdag 8 april om 19u geven studenten van de Sociale Hogeschool in Gent en het Comité Volksraadpleging EU u het woord. Ze organiseren een debat en een eigen raadpleging over het Verdrag van Lissabon (de hervormde EU-Grondwet). Allen daarheen!

Blair: Wrong man, wrong Europe (Susan George)

Referendums killed off the EU Constitution, a ‘blackmail’ that Europe’s elites will now avoid by forcing through the Lisbon Treaty without debate, writes Susan George. And Tony Blair is just the man some of them want to lead the way in this new Europe.

More...

vrijdag 7 maart 2008

6 maart 2008 - Verdrag van Lissabon goedgekeurd door de Senaat

Persbericht van De Gucht

Na een uitvoerig debat is het Verdrag van Lissabon door de Senaat in plenaire zitting goedgekeurd. “Daarmee is een belangrijke stap gezet in het ratificatieproces van dit Verdrag”, aldus een tevreden Minister De Gucht. Het dossier gaat nu naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar het maandag e.k. in de Commissie Buitenlandse Zaken zal behandeld worden. De tekst van de toespraak van Minister De Gucht bij de voorstelling van het Verdrag ter zitting is beschikbaar op de website van de FOD Buitenlandse zaken.

donderdag 6 maart 2008

Senaat bespreekt Verdrag van Lissabon

Brussel - 06 Maart 2008 - Persbericht van Karel De Gucht

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht geeft vandaag in de plenaire vergadering van de Senaat een grondige technische en politieke analyse van het Verdrag van Lissabon.

Met de unanieme goedkeuring in de Senaatscommissie werd de eerste stap in het ratificatieproces reeds gezet. Ook aan de volledige vergadering van de Senaat zal Minister De Gucht na het debat vragen het dossier goed te keuren en te verwijzen naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de volgende stap in het ratificatieproces.

"Het hervormingsverdrag maakt een eind aan jaren van institutionele impasse", benadrukt Minister De Gucht, "en zorgt voor de vernieuwingen die de Europese Unie een pak transparanter, democratischer en efficiënter zullen maken. De Europese Grondwet bleek onhaalbaar, maar de essentie eruit is behouden gebleven".

België heeft zichzelf een strak tijdsschema opgelegd voor de ratificatie van het Vedrag van Lissabon, die deze zomer finaal afgerond zou moeten worden, en de behandeling vandaag in de Senaat is een belangrijke etappe in dit proces. De vooropgestelde timing wordt aangehouden.

maandag 3 maart 2008

EU politicians accused of fraud on 'a massive scale'.

The European Union's anti-fraud agency is to investigate whether parliamentarians have been pocketing staff allowances after a damning internal audit. Olaf, the anti-fraud office, said yesterday it had asked for a copy of the confidential report, which exposes misuse of the Euros 140m annual staff budget. "It is potentially of interest to us," Olaf said. The report reveals cases of people claiming for staff they do not employ and routing payments through fake agencies.

Shocked MEPs who read the report called in the financial watchdog. Its contents were "dynamite", said Chris Davies, a British Liberal. "These allegations . . . should lead to the imprisonment of a number of MEPs," he said. "It is fraud and embezzlement on a massive scale." Only members of the budgetary control committee such as Mr Davies can enter the locked room to read the report. They cannot take notes and must sign a confidentiality agreement. An internal parliament auditor examined 167 payments to MEPs' assistants in 2004 and 2005. He did not name the deputies.

The parliament said yesterday the report did not reveal cases of fraud but exposed weaknesses in the system. "It is too complicated and not what MEPs are elected to do," it said. There are three systems and different social security requirements in each of the 27 member states. Many MEPs use "service providers", usually a bookkeeper, to process payments and ensure that social security arrangements are met. Reforms that are to be proposed by the parliament's secretary-general shortly would give all 785 MEPs the same rules, with assistants possibly employed under Belgian law.

Paul van Buitenen, whose allegations brought down the European Commission in 1999 and who is now an MEP, read the report. Failure to address the problem would swell the eurosceptic vote in elections next year, he said. The budgetary control committee will debate the report next Tuesday. MEPs have agreed to reform their pay and expenses. Salaries will be equalised and MEPs will have to provide receipts for most spending.

Parliamentarians receive more than Euros 15,000 (Dollars 22,200, Pounds 11,300) a month for staff and Euros 4,000 for a constituency office. They also receive Euros 287 a day living expenses when attending sessions, a travel allowance and Euros 4,000 a year for trips outside the EU.

By ANDREW BOUNDS / 22 February 2008 / Financial Times

woensdag 20 februari 2008

J-L Dehaene en Verdrag van Lissabon

STRAATSBURG - Voormalig premier Jean-Luc Dehaene werd zopas door het Europees Parlement (EP) belast met het opstellen van een rapport over de implementatie en de uitvoering van het Verdrag van Lissabon.

Het rapport moet de impact van het verdrag van Lissabon op het institutioneel evenwicht van de Europese Unie doorlichten.

Met de redactie van het rapport komt Dehaene de volgende maanden weer in de Europese schijnwerpers terecht. Het document zal immers op enkele van de allergevoeligste elementen en vernieuwingen van het nieuwe verdrag inzoomen. Zoals de rol van de voorzitter van de Europese Raad, zijn concrete taakomschrijving en zijn samenwerking met de zesmaandelijkse voorzitterschappen van de lidstaten.

Dehaene krijgt ook de opdracht mee om een politieke analyse van de nieuwe relaties tussen de instellingen te maken en het antwoord van het Europees Parlement voor te bereiden. Het is de bedoeling dat het nieuwe verdrag vanaf 1 januari 2009 operationeel wordt.

Bron: Belga

Europees Parlement keurt verdrag van Lissabon goed

De plenaire zitting van het Europees Parlement (EP) heeft met grote meerderheid het Verdrag van Lissabon goedgekeurd. 525 parlementsleden stemden voor, 115 stemden tegen. "We zullen nooit aanvaarden, aldus voorzitter Hans-Gert Poettering, dat het lawaai het haalt van de argumenten."

Daarmee reageerde Poettering op het geroep van de tegenstanders van het Verdrag. Ze manifesteerden zich bij de eindstemming met enkele spandoeken waarop "referendum" prijkte. Enkelen hadden ook een shirt aangetrokken met hetzelfde 10-letterwoord op. "U vertegenwoordigt, aldus Poettering, de volkeren van Europa en u hebt met een duidelijke meerderheid ja op het nieuwe verdrag gestemd."

Bron: De Standaard Online

maandag 18 februari 2008

Verhofstadt draait door!

Verdrag van Lissabon op Wikipedia

Op de open webencyclopedie Wikipedia staat ondertussen ook al een artikel over het Verdrag van Lissabon. Klik hier.

Attac-Vlaanderen over Verdrag van Lissabon

Eerst willen we het hebben over iets dat er niet lijkt te zijn. Tenminste, als je er onze pers op naleest merk je dat er over het Verdrag van Lissabon minder gesproken/geschreven wordt dat over, pakweg, de bloeding in het blinde of andere darmensysteem van deze Yves Leterme, Minister van Federale Begroting.

In december, een maand of twee geleden werd het Verdrag van Lissabon goedgekeurd. Iedereen blij uiteraard: 'een hele stap voorwaarts voor Europa', 'eindelijk onze toekomst gevrijwaard in de vaart der volkeren' en patati en patata... Kortom, het was nu beslist en vermits het zo goed was dat het niet meer beter kon, besloten vele landen dat ze dat dan ook maar vlug moesten ratificeren (zo heet dat dan). Een van de vluggertjes van President Sarkozy was dan ook dat hij, voorbijgaand aan de uitslag van het referendum van mei 2005 waarbij het 'NON' de meerderheid behaalde, niet vond dat er nog een referendum nodig was en - even tussen de soep en de patatten op 6 en 7 februari - het verdrag door de beide kamers van het Franse parlement joeg. De Franse socialisten, zoals steeds vol overtuigingsvermogen en krachtdadig optreden, onthielden zich.

In Nederland, waar een referendum, eveneens in 2005, ook een "NEEN"-stem opleverde, is de regering, waar nu de socialisten in zitten, ook niet van plan weer een referendum te organiseren. In de herfst van 2008 zal het daar dan ook even door het parlement gejaagd worden.

Bij ons in België is de stemming ervan (met gewone meerderheid in onze 7 regionale en federale parlementen) voorzien voor de zomer 2008. Uiteraard zal het grote debat niet gevoerd worden. Waarom zouden we? Hebben we al niet genoeg aan het hoofd met onze communautaire strubbelingen?

In geen enkel ander land van Europa wordt trouwens een referendum georganiseerd... buiten Ierland dan waar in mei of juni 50% van de stemmen beslist of het ja dan neen wordt. En in Engeland weten ze het nog niet:
referendum? gewone stemming in het parlement? Unknown! De strategen breinstormen nog hoe ze het "ja" het beste kunnen dienen.

Kortom de democratie heerst als nooit tevoren. De Attac's van Europa verzetten zich tegen dit Verdrag en lieten dit weten in een perscommuniqué "De volkeren worden monddood gemaakt" op 13 december 2007 zelf, net na de goedkeuring van het Verdrag in Lissabon. We volgen de acties op die overwogen worden en zullen samen met onze medestanders in Europa onze stem blijven laten horen.
http://vl.attac.be/article1020.html

Bron: Zand-in-demachine, de nieuwsbrief van Attac-Vlaanderen

zondag 17 februari 2008

Europa: zijn wij allemaal "zonder stem" ?

Het Brussels Comité voor een volksraadpleging organiseert op 20 februari een debat over het Verdrag van Lissabon: zijn vorm en zijn inhoud (ondemocratisch).

Sprekers
- Céline Delforge, volksvertegenwoordiger Brusselse Raad (ECOLO);
- Jean Cornil, Kamerlid (PS);
- Rudy Janssens, federaal secretaris ACOD LRB Brussel Hoofdstad;
- Sophie Heine, onderzoekster ULB

20 februari 19u30, Overwinningsstraat 60, 1060 Sint-Gillis
(metro Parvis nabij Hallepoort)

http://www.etrecitoyen.fr/rmj.html
http://uneautregauche.be/446.html
http://www.nousvoulonsunreferendum.eu/

info: cecilemangin@hotmail.com

zaterdag 16 februari 2008

Gentenaars, heb uw zeg!

Na het bezoek van Barroso aan Gent willen ook in onze stad mensen hun zeg over het Verdrag van Lissabon, de EU-Grondwet "canada dry". Zie http://onzezeg.be

Tijd om met alle geinteresseerden bijeen te komen:

donderdag 21 februari om 20u
Vredeshuis Margrietstraat 9 9000 Gent
(nabij Gravensteen, tram 4 of 1)

Welkom.

Info en verontschuldigingen:

Ludo De Brabander
Raf Verbeke
0497/23.07.60

donderdag 14 februari 2008

België ratificeert Verdrag van Lissabon voor eind juli

België zal het Verdrag van Lissabon voor het einde van juli ratificeren, zo heeft premier Guy Verhofstadt vandaag verzekerd na afloop van een gesprek met de voorzitter van het Europees Parlement, Hans-Gert Pöttering.

De twee politici hadden vandaag op het Kasteel van Laken een onderhoud in het bijzijn van koning Albert II. Ze gaven nadien een korte persbriefing, zonder op vragen van journalisten te antwoorden.

"Ik kan bevestigen dat alles klaar is voor de ratificatie voor het einde van de maand juli", zei Verhofstadt, eraan toevoegend dat de gewest- en gemeenschapsregeringen terzake tot een akkoord waren gekomen. In België moet het verdrag niet alleen door Kamer en Senaat maar ook door de parlementen van de gewesten en gemeenschappen bekrachtigd worden. Dat zou geen problemen mogen opleveren aangezien er een consensus tussen de partijen bestaat over de kwestie.

Het Verdrag van Lissabon werd al geratificeerd door Frankrijk, Malta, Hongarije, Slovenië en Roemenië. De parlementen van de andere lidstaten zullen er zich de komende maanden over uitspreken, bij voorkeur voor 2009. Alleen Ierland zal een referendum houden over de tekst.

Bron: Belga

dinsdag 12 februari 2008

Het Europees Parlement over het Verdrag van Lissabon

Verslag van Europees Parlement over Verdrag van Lissabon. Klik hier.

Europees Parlement: PETITIE

Zoals bijna iedereen weet, is het de gewoonte in het Europees Parlement dat eenmaal per maand het Europese Parlement in zijn geheel verhuist, voor slechts enkele dagen, naar Straatsburg. De volledige staf medewerkers en gans de kantoorinventaris (inboedel) moet mee. Waarom? Het is de wil enkel en alleen van Frankrijk. Dit kost alle andere deellanden 99% van de rekening (200 miljoen euro per jaar).

Heden is een zeker aantal parlementairen van verscheidene partijen van verschillende landen met een actie begonnen om deze kapitaalverkwisting te doen stoppen. Daarvoor hebben zij enkele miljoenen handtekeningen nodig om dit onderwerp in te schrijven in de agenda van de Europees Commissie. Binnen de eerste dagen waren er reeds 25.000 handtekeningen bijeengesprokkeld, maar er moeten er meerdere miljoenen zijn!!

Thans toont de teller meer dan 1.100.000 handtekeningen aan, en hij blijft draaien. Help a.u.b. om de twee miljoen te bereiken. Daarvoor ga je naar deze site en teken je de petitie om aan deze ongerijmde verkwisting een einde te maken.

maandag 11 februari 2008

Frankrijk ratificeert verdrag van Lissabon

Frankrijk is het eerste grote Europese land dat het verdrag van Lissabon heeft geratificeerd. Symbolisch belangrijk vermits de Fransen drie jaar geleden in een referendum tegen de toenmalige Europese grondwet stemden.

Het verdrag van Lissabon is een afgezwakte versie van die grondwet. Het werd op 13 december 2007 ondertekend door de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie. Vooraleer het van kracht wordt, moet het door de 27 Europese lidstaten worden geratificeerd.

Frankrijk is het vijfde land dat dat doet, maar het eerste grote land in Europa. Eerder zetten de parlementen van Hongarije, Slovenië, Malta en Roemenië het licht op groen voor het verdrag.

Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese commissie toonde zich vrijdag zeer tevreden over de stemming in Frankrijk. Hij sprak over een "sterk signaal". Volgens hem getuigt de aanvaarding van de tekst door het Franse parlement van de wil om de Europese instellingen te moderniseren. De Franse politiek bekrachtigt haar vastbeslotenheid om zich in Europa in de eerste gelederen te engageren, aldus de commissievoorzitter.

Zowel het parlement (de Assemblée) als de Senaat keurden het verdrag goed. Dat gebeurde evenwel niet unaniem. De Assemblée ratificeerde het verdrag met 336 stemmen tegen 52, de Senaat deed dat met 265 tegen 42 stemmen, bij 13 onthoudingen.

Bron: Knack.be, 8 februari 2008

dinsdag 5 februari 2008

Het onleesbare Verdrag van Lissabon

Ontdek zelf wat voor een gedrocht dat Verdrag van Lissabon is. Klik hier.

maandag 4 februari 2008

Franse parlementsleden komen bijeen in Versailles

(PARIJS - 4 februari) - Deze namiddag om 16u komen zo'n 900 Franse parlementsleden bijeen in het paleis van Versailles voor een speciale zitting. De bedoeling is er een belangrijke juridische stap te zetten naar de ratificatie van het recentelijk ondertekende Verdrag van Lissabon.

Het gaat in het bijzonder om 577 (i.e. voltallige) leden van de Franse Assemblée Nationale, en 330 senatoren. De reden voor deze bijzondere zitting is de aanname van een wet die het mogelijk maakt de Franse grondwet te wijzigen, zodat deze aangepast kan worden conform de bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Om deze grondwetswijziging mogelijk te maken, is een constitutionele meerderheid van 60% der voltallige parlementsleden vereist. Allicht zal deze meerderheid gehaald worden, gezien de parlementsleden die zetelen namens de UMP - de partij van de Franse president Nicolas Sarkozy - reeds hun toezegging hiervoor hebben verleend.

Na de grondwetswijziging zou het EU-Verdrag zelfs reeds komende woensdag geratificeerd worden door beide kamers van het Franse parlement. In tegenstelling tot 2005 komt er deze keer géén referendum over het nieuwe EU-verdrag. President Sarkozy vreest immers dat dit een directe aanleiding zou geven voor landen als het Verenigd Koninkrijk om eveneens een referendum te organiseren, waardoor de ratificatie van het verdrag wellicht op de zeer lange baan geschoven dreigt te worden. Het Verdrag van Lissabon dient immers door alle 27 EU-lidstaten goedgekeurd te worden vooraleer de bepalingen ervan in werking kunnen treden.

In datzelfde paleis van Versailles zou president Sarkozy tevens hebben voorgesteld zichzelf te kronen tot Zonnekoning van Europa. Zijn gemalin, Carla Bruni, zou alvast beloofd hebben Italiaanse hulptroepen te sturen in de strijd tegen de Liga van Augsburg.

Bronnen: Politics.be, EUobserver, Media Service

Het ondemocratische en onleesbare Verdrag

vrijdag 1 februari 2008

De Europese Unie op zoek naar een nieuw evenwicht (Frank Slegers)

Het lopend Sloveens voorzitterschap van de Europese Unie moet het rustig aan doen, om de ratificatie van het Verdrag van Lissabon niet in gevaar te brengen. In de tweede helft van 2008 neemt Frankrijk echter het voorzitterschap over, en dan worden er weer belangrijke beslissingen verwacht.

Lees meer op http://www.uitpers.be

Barroso: Volksraadpleging? Vraag het aan Guy....Op woensdag 30 januari kwam Europees Commissievoorzitter Barroso een speech geven in de Aula van de Universiteit Gent. Er kwam heel Veel volk opdagen. Het platform Onze Zeg, dat ijvert voor een volksraadpleging over het Verdrag van Lissabon (de hervormde Europese Grondwet) was er ook bij.

Een boeiend verslag op Indymedia:

De volledige speech van Barroso:

Meer info over Onze Zeg:

donderdag 31 januari 2008

Lezersbrief Raf Verbeke over actie bezoek Barroso UGent

Waarde redactie,

In Uw verslag van het bezoek aan Gent van EU-comissievoorzitter Barosso wordt gewag gemaakt van een "tegenbetoging van een extreem-links clubje dat een referendum eist over de ratificatie van het Verdrag van Lissabon". Ik weet niet of verslaggever DDW de persmap van het comité "Volksraadpleging" ter hand heeft genomen of de website http://onzezeg.be heeft geconsulteerd. Hij of zij zal dan zien dat een breed veld van politieke opinies en sociale verantwoordelijken uit het noorden en het zuiden van het land aan de basisliggen van het comité. Noch Jean-Marie Dehousse noch Jef Sleeckx behoren bij mijn weten tot een extreem-links clubje. Onze aanwezigheid was vooraf overlegd met de organisatoren van het evenement die ons de toelating gavenals niet-studenten aanwezig te zijn. Waarvoor dank. Ik heb de gelegenheid te baat genomen Barosso te confronteren met de nood aan een volksraadpleging, ook al behoort die tot de bevoegdheid van de lidstaten. Dat is de reden dat wij aansturen op het indienen van het wetsvoorstel Daems-De Gucht uit 2005 over een volksraadpleging over de EU-Grondwet. In zijn nieuwjaarstoespraak van 2005 verklaarde VLD-voorzitter Bart Somers daarover: "Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn,(...) Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt." Waar wachten wij op ?

Met vriendelijke groeten, tekent,

Raf Verbeke
Spitaalpoortstraat 84
9000 Gent
0497/23.07.60.
http://onzezeg.be

woensdag 30 januari 2008

"Europa regeert België"

85 procent van alle Belgische wetten vindt zijn oorsprong in Europa. 'Twintig jaar geleden was Europa nog een verhaal van landbouwprijzen en kabeljauwquota, maar vandaag is de impact van Europa op het dagelijkse leven van de mensen echt gigantisch', zegt professor Hendrik Vos.

Lees meer op Knack.be


Volgens mij is die Hendrik Vos echt wel zijn kritische zin kwijt! Je moet maar eens lezen wat voor een belachelijk hoera-verhaal hij brengt. (Jan B.)

maandag 28 januari 2008

Neen aan het Verdrag van Lissabon!

In de loop van de komende zes maanden zal er in Zuid-Ierland een referendum worden gehouden over het Europees Hervormingsverdrag, dat bekend staat als het Verdrag van Lissabon aangezien het in die stad werd getekend in december. Voormalig parlementslid Joe Higgins legt uit waarom de Socialist Party actief campagne voert om tegen het verdrag te stemmen.

Lees het volledige artikel op de site van LSP

vrijdag 25 januari 2008

30 januari: Barosso in Gent ! Wij willen onze zeg !

Woensdag 30 januari komt EU-comissievoorzitter Barosso naar Gent. Zie http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/berichten/barroso.htm

Ideale gelegenheid om te tonen dat wij onze zeg willen over het Verdrag van Lissabon. Dat is de hervormde EU-Grondwet die in 2005 verworpen werd.

Barosso en de regering Verhofstadt weigeren elk debat over deze basis van het neoliberale EU-beleid. Wat wij horen is eenzijdige propaganda zonder informatie, zonder tegenstrijdig debat en zonder dat de bevolking zijn zeg heeft.

Breek de stilte over de EU-Grondwet en het Verdrag van Lissabon ! Kom naar Gent op woe 30 januari om 16 u naar de Aula van de U-Gent, Volderstraat te Gent (zijstraat Veldstraat, tram 1 & 4, bus 3)

Breng toeters en bellen mee ! Heb Uw zeg over de EU-dictatuur ! Kom op voor een sociaal Europa !

Comité "volksraadpleging EU"
http://onzezeg.be

Ludo De Brabander
Raf Verbeke
info 0497/23.07.60.

woensdag 23 januari 2008

Erik Meijer (europarlementslid SP-Nl) over de Europese Grondwet

overgenomen van www.sp.nl

Al heel lang voordat in 2003 de voormalige Franse president Valery Giscard d'Estaing het ontwerp voor een EU-grondwet liet publiceren, bestonden er ideeën over iets dat 'Europese grondwet' zou moeten gaan heten. Die kwamen van goedwillende idealisten die droomden over een wereld van vrede en solidariteit, te beginnen met een beter Europa. De kern van hun grondwetsideeën bestond uit meer macht voor gewone mensen tegenover de machten waardoor ze geregeerd worden, minder vrijheid voor multinationale ondernemingen om hun eigen gang te gaan, ontwapening, milieubescherming, verbod op de doodstraf en steun voor de ontwikkeling van arme landen in de Derde Wereld. Niets mis mee dus, al was het wel een illusie om te denken dat zo'n mooi stuk wel even van bovenaf zou kunnen worden gedropt. Als regeerders met zo'n soort wetstekst komen dient die meestal heel andere doelen. De tekst die de laatste vier jaar bekend is komen te staan als Europese grondwet heeft met die idealen vrijwel niets te maken.

Dat grondwetsontwerp had twee belangrijke kenmerken:

a. De waan van de dag moet in beton worden gegoten. De huidige politiek van privatiseren, bezuinigen, dereguleren, concurrentie en meer overlaten aan internationale ondernemingen moet voor eeuwig worden vastgelegd, tegenover buitenparlementaire actie voor verandering en tegenover een mogelijke toekomstige parlementaire meerderheid van links die dit neoliberale beleid zou willen veranderen.

b. De superstaat Europa, die naar binnen toe van alles centraal wil regelen (zonder veel mogelijkheid van tegenstribbelen) en die naar buiten toe een wereldmacht wil spelen (als nauwe bondgenoot van Amerika) functioneert nog niet goed genoeg. Daaraan moet deze grondwet definitief een eind maken, door het opheffen van veto's van de lidstaten, door een president, door een minister van buitenlandse zaken, door een vlag, door een volkslied, door één geldsoort, door gezamenlijke besluitvorming over justitie en door 'een steeds beter niveau van bewapening'.

Voor de rest bestond die grondwet uit koppelverkoop van goede met slechte punten. Naast omstreden dingen staan er ook zaken in waarin bijna ieder zich kan vinden. Er staan zelfs zaken in waarvan de opname in de tekst door de vakbeweging, de milieubeweging of de internationale solidariteitsbeweging wordt gezien als een succes voor hun eigen actie. Vooral hoofdstuk 2, het 'Handvest van Grondrechten' voor de burgers van de EU, werd als positief gezien en een argument om de rest dan ook maar te slikken. Vooral door hoofdstuk 3 was die grondwet ook veel dikker dan gewone nationale grondwetten. Het werd een soort telefoonboek, zelfs zo dik dat buiten een legertje deskundigen vrijwel niemand de gevolgen van de inhoud echt kan overzien. Dit garandeert dat de kleine groep van uitleggers altijd al bij voorbaat het gelijk aan zijn kant heeft.

Inmiddels is er een nieuwe versie, zonder het vrijwel onomstreden handvest, zonder het noemen van symbolen als vlag en volkslied en zonder het woord 'minister van buitenlandse zaken'. Inderdaad is het ontwerp voor die tekst wat zorgvuldiger en minder provocerend dan het vorige. Dat wordt gezien als rechtvaardiging om ook de overkoepelende naam 'Grondwet' in te trekken. Volgens deskundige voor- en tegenstanders zijn de gevolgen van die nieuwe tekst echter voor meer dan 90% gelijk aan die van de vorige versie. Toch proberen in Nederland de regering en de regeringspartijen een tweede referendum over wat ze in Engeland 'the renamed constitution' noemen te voorkomen. Vanaf het begin van de besluitvorming bleken volksstemmingen alleen daar gewenst waar men van de kiezers een massaal "ja" verwacht. Daarom werd bv. al vroeg besloten dat er in Zweden geen referendum zou komen, want daar werd nu eenmaal al bij voorbaat "nee" verwacht. Achteraf gezien was het een opmerkelijke inschattingfout om te verwachten dat Nederland en Frankrijk "ja" zouden zeggen. Nu het inmiddels overduidelijk is dat een meerderheid kritiek heeft wil men dit project niet opnieuw blootstellen aan de kiezerswil. De regerende partijen zijn doodsbang dat de kiezers opnieuw 'nee' zullen zeggen, en dat zij dat dan weer moeten uitleggen aan de regeerders van andere lidstaten die hun volk niet de kans hebben gegeven om ook 'nee' te zeggen. Nadat ze jarenlang hebben geklaagd dat het volk niet voldoende was geïnteresseerd in hun EU-hobby's is hun boodschap nu: "Volk, hou je d'r buiten !'

De SP voert inmiddels een campagne om deze uitschakeling van de kiezers zo moeilijk mogelijk te maken. De zeven reacties op dit grondwetsproject zijn allemaal negatief, hoewel de genoemde motieven uiteenlopen. Je kunt je afkeer van deze grondwet en vooral de procedure om die ons door de strot te duwen omzetten in deelname aan de campagne daartegen. Dus: www.referendumnu.nl

SuperGuy en de geheimzinnige goedkeuring van de Europese Grondwet


Affiche gemaakt door Peter Terryn

Magic Guy...en de stiekeme goedkeuring van de Europese Grondwet

Affiche gemaakt door Peter Terryn

vrijdag 18 januari 2008

12 februari - OPEN VREDESRAAD: Europese Unie en militarisering

Wereldwijd gaan de uitgaven voor bewapening en defensie de hoogte in: intussen bedragen ze 1300 miljard dollar per jaar. De NAVO-lidstaten nemen daarvan het leeuwendeel voor hun rekening. De Verenigde Staten alleen al zijn verantwoordelijk voor 45% van deze uitgaven. Het Verdrag van Lissabon dat op 13 december werd ondertekend neemt de plaats van de gebuisde grondwet in. Het militaire gedeelte is er een kopie van. De EU lidstaten verbinden zich tot het verhogen van hun militaire vermogens en ontwikkelen een politiek van wereldwijde militaire interventies.

Raf Peeters (derdejaarsstagiaire bij Vrede vzw) geeft een inleidende stand van zaken en nodigt uit tot discussie.

We willen graag uw mening kennen. De Europese Unie is helemaal niet die ver-van-mijn-bed-show die de media geregeld voorspiegelen. U kan er van op aan dat elke beslissing van de nieuwe Belgische regering - zeker op het vlak van defensie - volledig, maar dan ook volledig, is ingegeven door de richtlijnen en afspraken die op het vlak van de Unie werden gemaakt. Wij vrezen voor een verhoogde bereidheid tot 'stoere' militaire interventies, dus een verschuiving van zeg maar bewaking van luchthavens maar actieve deelname in gevechten, allemaal in onze wereldwijde missie om "de vrede op te leggen".

Afspraak op dinsdag 12 februari van 19u30 - 21u30 in het Masereelhuis, Filips Van Arteveldestraat 35 9000 Gent.

"Een verdrag in besloten kring"

Het Hervormingsverdrag van de Europese Unie is rond. De ellende met de grondwet en de referenda is achter de rug. De tenoren waren gelukkig op de fotosessie van Lissabon, ze moeten hun bevolking niet consulteren.

Enkele citaten uit het artikel van A. Uytterhaeghe van Vrede:
"Het hervormingsverdrag is het resultaat van werk in de achterkamer."

"Het dictaat van Lissabon is niet alleen een politiek schandaal, maar een frontale aanval op de grondvesten van de rechtstaat."

"Het verdrag van Lissabon maakt in ieder geval de Europese Unie niet democratischer. Het legt de neoliberale sociale afbraak vast."

"Het verdrag van Lissabon biedt de nationale politieke elite de weg aan om een doorgedreven veranderingsproces van de sociale rechtstaat in de richting van de neoliberalisering door te drijven."


Lees het volledige artikel op de website van Vrede.

donderdag 17 januari 2008

Verdrag van Lissabon één van de prioriteiten voor De Gucht

Donderdag 17 januari nodigde mininster voor Buitenlandse Zaken de pers uit op een receptie annex walking dinner. Bij het aperitief gaf de minister aan welke klemtonen hij de komende maanden -en liefst de volgende jaren- wil leggen in het Belgisch buitenlands beleid: het werk in de Veiligheidsraad -en met name het sanctiecomité tegen Iran-, Pakistan, Kosovo, het Verdrag van Lissabon (dat door de 7 Belgische parlementen moet worden goedgekeurd vooraleer België het kan ratificeren) en vooral: Congo.

Bron: MO.be

CAP vraagt uw handtekening voor een referendum over de Europese Grondwet!

[Pamflet van CAP]

In 2005 werd er een eerste versie van de Europese Grondwet voorgesteld. Een ruime meerderheid van de Nederlandse en Franse kiezers verwierp dit. Toch komt de Europese Unie opnieuw af met deze Grondwet. Deze Grondwet is een regelrechte ondermijning van onze kiesrechten en andere democratische mechanismen. Het legt alle macht bij een niet verkozen Commissie. In de volledige Europese constructie is er slechts één orgaan dat verkozen is, het Europese Parlement, en dit is net het orgaan dat de minste macht heeft.

De gewone werkende burger heeft geen invloed op de besluitvorming van de Europese Commissie, noch rechtstreeks noch via het Parlement. De lobbygroepen, die de belangen van het groot kapitaal behartigen, hebben des te meer toegang tot de Commissie en vinden er gretig gehoor.

Asociale maatregelen, zoals de zelfafhandeling van schepen, de Bolkenstein-richtlijn en de verschillende privatiseringen worden ons opgelegd door de Commissie op vraag van rijke lobbygroepen. Deze maatregelen gaan tegen de belangen van de arbeidersklasse in.

Twee voorbeelden
1. In 2000 laat de Commissie toe om het cacaogehalte in chocolade met 5 % te vervangen door plantaardige vetten, dit op rechtstreeks verzoek van Nestlé. Afrikaanse boeren verliezen hierdoor meer dan 300 miljoen euro aan inkomsten. De consument krijgt er minderwaardige chocolade door. Enige winnaar: de aandeelhouders van Nestlé.

2. Liberalisering moet De Post marktklaar maken. Georoute I en II drijven de werkdruk op voor de postbodes. De truc met de priorzegel drijft de prijs op voor de consument. Sinds vorig jaar begint men postkantoren te sluiten, waardoor de oudere bevolking het veel moeilijker heeft.

De eerste keer mochten de Belgische kiezers zich niet door middel van een referendum uitspreken over deze Grondwet. Dat deze Grondwet toen door het federale parlement unaniem werd goedgekeurd is een duidelijke aanwijzing van het feit dat het parlement hierin de bevolking niet weerspiegelt. Om de Belgische bevolking toch een stem te geven, vraagt CAP uw steun en vraagt u om mee handtekeningen op te halen.

Onze eisen
- Een referendum over het Verdrag van Lissabon gekoppeld aan een publieke discussie.
- Een Europese sociale zekerheid waarbij het beste van elk systeem gecombineerd wordt.
- Geen flexicurity maar herwaardering van de werkzekerheid.

Een ANDERE POLITIEK is MOGELIJK
http://www.onzezeg.be/

28 januari - Debat: Europa: de impasse voorbij?

Wat mag Europa dit najaar verwachten van leiders zoals de Franse president Sarkozy? En wat van andere 'nieuwe' leiders als Merkel en Brown? Krijgen we nu dat nieuwe Europese Verdrag wél geratificeerd, en wat gaan we daar als burgers van merken? Wat wordt de nieuwe rol van het Europees Parlement, al dan niet in relatie tot die van de nationale parlementen? Hoe zit het met de rolverdeling tussen de Commissievoorzitter en de Uniepresident? Wat gebeurt er met het Europees buitenlands beleid?

Twee architecten, zowel van de 'oude' Europese Grondwet als van het nieuwe Verdrag, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en de Nederlandse minister van Europese Zaken Frans Timmermans, gaan over deze en tal van andere vragen met elkaar in debat.

Twee eminente Europadeskundigen, professor Hendrik Vos van de Universiteit van Gent, en dr. Alfred Pijpers, senior research fellow aan het Nederlands instituut voor internationale betrekkingen Clingendael, staan borg voor een gedegen wetenschappelijke inbreng.

Gespreksleider is Gert-Jan Dennekamp (NOS-Journaal).

Dit debat wordt georganiseerd door Machiavelli Brussel i.s.m. deBuren en de Nederlandse ambassade in Brussel.

Locatie: deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel MA 28.01.08 18.00 > 20.00 gratis reserveren aanbevolen: T +32(0)2 212 19 30 - info@deburen.eu

woensdag 16 januari 2008

31 januari - Europese Grondwet in verzen

Als de EU geen politieke grondwet krijgt, geef haar dan tenminste een poëtische! Dat is het voornemen van het meertalige Brusselse Dichterscollectief , bezield door David Van Reybrouck en Peter Vermeersch. Dit jaar bestaat het collectief uit Geert van Istendael, Manza, Laurence Vielle en Xavier Queipo. De hoofdstedelijke dichters schrijven niet alleen hun eigen wetgevende verzen maar nodigen ook andere Europese dichters uit om een bijdrage te leveren. Het project is méér dan de ietwat frivole herwerking van een politiek fiasco. De poëtische grondwet plaatst de discussie over de grondbeginselen van Europa waar ze thuishoort: in de publieke sfeer van vrije en betrokken burgers. Op donderdag 31 januari, Gedichtendag 2008, stelt het Brusselse Dichterscollectief alvast de Preambule en de eerste artikelen voor. In april 2009, twee maanden voor de Europese verkiezingen, volgt de plechtige Verklaring van de Europese Grondwet in Verzen.

31 JANUARI om 12U IN HET EUROPEES PARLEMENT, WIERTZSTRAAT 60 (Spinelli gebouw) - 1000 BRUSSEL! RESERVEREN IS VERPLICHT VOOR 24/01 - BEL 02 226 04 54 of mail naar info@passaporta.be. Toegang: Gratis. Organisatie: Passa Porta, Het beschrijf, Europese beweging-België, Informatiebureau van het Europees Parlement te Brussel, en europalia.europa.

dinsdag 8 januari 2008

Privatisering Europese watervoorziening dankzij Verdrag van Lissabon

BRUSSEL, 8 januari 2008 (IPS) - De watervoorziening in Europese landen dreigt door het Verdrag van Lissabon in handen te komen van privé-firma’s, waarschuwen deskundigen. Ze vrezen dat een privatisering desastreuze gevolgen zal hebben.

Het Verdrag van Lissabon wordt gezien als een doorslag van de verworpen Europese grondwet. Het verdrag, dat in december werd goedgekeurd, legt de bevoegdheid over concurrentie exclusief bij de Europese Unie en niet langer bij de nationale overheden. Er is weliswaar een clausule die bepaalt dat de nationale en regionale overheden nog steeds hun zeg kunnen hebben over “diensten van openbaar nut”, maar die is opgenomen in een afzonderlijk protocol en niet in de tekst zelf.

Lees meer

maandag 7 januari 2008

Rik Van Cauwelaert over het Verdrag van Lissabon

In zijn voorwoord van de laatste Knack van 2007 onderstreepte hoofdredacteur Rik Van Cauwelaert het belang van het Verdrag van Lissabon:

Terwijl bij ons de formatierisis voortdobberde ondertekende de Belgische regering van lopende zaken in Lissabon een nieuw Europees verdrag, waarvan de impliaties voor de gemiddelde Belg op termijn vele malen ingrijpender zullen blijken dan gelijk welke communautaire ingreep. Zelfs de ultieme staatshervorming zal daarom nooit meer zijn dan de juridische en financiële afwikkeling van het verstandshuwelijk tussen de Vlaamse, de Waalse, de Duitstalige en de Brusselse regio's. Waarna België alleen nog een naam is op een bordje boven een Europees loket. De kans is groot dat we ons 2007 veeleer zullen herinneren als het jaar van Lissabon dan als het jaar dat Guy Verhofstadt een Belgische interim-regering vormde.

vrijdag 4 januari 2008

Stemmen over het Lissabonakkoord

Het hele proces over de Europese grondwet beoogt nu een volgend Verdrag goed te keuren voor de Europese verkiezingen van 2009. Maar dit proces kan niet doorgaan zonder de directe medewerking en goedkeuring van de Europese volkeren. Het volgende EU verdrag kan er niet komen zonder een beslissing van het volk!

X09.eu is opgezet om over heel de EU handtekeningen te verzamelen om voor het komende verdrag een referendum te eisen.

X09.eu kwam er na de Open brief aan de Regeringsleiders na de Top van Berlijn van 25 maart( 2007, en werd getekend door de volgende 10 leden van het Europees Parlement uit de zeven politieke groepen (Open Letter to Prime Ministers): Anna Zaborska, Slovakije (EVP), Panayiotis Demetriou, Cyprus (EVP), Max van den Berg, Nederland (PSE), John Attard-Montalto, Malta (PSE), Diana Wallis, Verenigd Koninkrijk (ALDE), Silvana Koch-Mehrin, Duitsland (ALDE), Ryszard Czarnecki, Polen (UEN), Gérard Onesta, Frankrijk (Groenen/EVA), Tobias Pflüger, Duitsland (GUE), Jens-Peter Bonde, Denemarken (Ind/Dem).

X09.eu wordt eveneens gesteund door andere leden van het Europees Parlement, en door nationale politici en NGO's in alle 27 lidstaten.

www.x09.eu

Europese leiders ondertekenen het Verdrag van Lissabon (Frank Slegers)

Op donderdag 13 december ondertekenden de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie het Verdrag van Lissabon, dat de bestaande Europese verdragen wijzigt. Zij hadden daartoe geen enkel democratisch mandaat. Het nieuwe verdrag verschilt niet wezenlijk van de Europese grondwet die het vervangt en die eerder in referenda in Frankrijk en Nederland werd verworpen.

Lees meer op www.uitpers.be