maandag 18 februari 2008

Attac-Vlaanderen over Verdrag van Lissabon

Eerst willen we het hebben over iets dat er niet lijkt te zijn. Tenminste, als je er onze pers op naleest merk je dat er over het Verdrag van Lissabon minder gesproken/geschreven wordt dat over, pakweg, de bloeding in het blinde of andere darmensysteem van deze Yves Leterme, Minister van Federale Begroting.

In december, een maand of twee geleden werd het Verdrag van Lissabon goedgekeurd. Iedereen blij uiteraard: 'een hele stap voorwaarts voor Europa', 'eindelijk onze toekomst gevrijwaard in de vaart der volkeren' en patati en patata... Kortom, het was nu beslist en vermits het zo goed was dat het niet meer beter kon, besloten vele landen dat ze dat dan ook maar vlug moesten ratificeren (zo heet dat dan). Een van de vluggertjes van President Sarkozy was dan ook dat hij, voorbijgaand aan de uitslag van het referendum van mei 2005 waarbij het 'NON' de meerderheid behaalde, niet vond dat er nog een referendum nodig was en - even tussen de soep en de patatten op 6 en 7 februari - het verdrag door de beide kamers van het Franse parlement joeg. De Franse socialisten, zoals steeds vol overtuigingsvermogen en krachtdadig optreden, onthielden zich.

In Nederland, waar een referendum, eveneens in 2005, ook een "NEEN"-stem opleverde, is de regering, waar nu de socialisten in zitten, ook niet van plan weer een referendum te organiseren. In de herfst van 2008 zal het daar dan ook even door het parlement gejaagd worden.

Bij ons in België is de stemming ervan (met gewone meerderheid in onze 7 regionale en federale parlementen) voorzien voor de zomer 2008. Uiteraard zal het grote debat niet gevoerd worden. Waarom zouden we? Hebben we al niet genoeg aan het hoofd met onze communautaire strubbelingen?

In geen enkel ander land van Europa wordt trouwens een referendum georganiseerd... buiten Ierland dan waar in mei of juni 50% van de stemmen beslist of het ja dan neen wordt. En in Engeland weten ze het nog niet:
referendum? gewone stemming in het parlement? Unknown! De strategen breinstormen nog hoe ze het "ja" het beste kunnen dienen.

Kortom de democratie heerst als nooit tevoren. De Attac's van Europa verzetten zich tegen dit Verdrag en lieten dit weten in een perscommuniqué "De volkeren worden monddood gemaakt" op 13 december 2007 zelf, net na de goedkeuring van het Verdrag in Lissabon. We volgen de acties op die overwogen worden en zullen samen met onze medestanders in Europa onze stem blijven laten horen.
http://vl.attac.be/article1020.html

Bron: Zand-in-demachine, de nieuwsbrief van Attac-Vlaanderen

Geen opmerkingen: