maandag 4 februari 2008

Franse parlementsleden komen bijeen in Versailles

(PARIJS - 4 februari) - Deze namiddag om 16u komen zo'n 900 Franse parlementsleden bijeen in het paleis van Versailles voor een speciale zitting. De bedoeling is er een belangrijke juridische stap te zetten naar de ratificatie van het recentelijk ondertekende Verdrag van Lissabon.

Het gaat in het bijzonder om 577 (i.e. voltallige) leden van de Franse Assemblée Nationale, en 330 senatoren. De reden voor deze bijzondere zitting is de aanname van een wet die het mogelijk maakt de Franse grondwet te wijzigen, zodat deze aangepast kan worden conform de bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Om deze grondwetswijziging mogelijk te maken, is een constitutionele meerderheid van 60% der voltallige parlementsleden vereist. Allicht zal deze meerderheid gehaald worden, gezien de parlementsleden die zetelen namens de UMP - de partij van de Franse president Nicolas Sarkozy - reeds hun toezegging hiervoor hebben verleend.

Na de grondwetswijziging zou het EU-Verdrag zelfs reeds komende woensdag geratificeerd worden door beide kamers van het Franse parlement. In tegenstelling tot 2005 komt er deze keer géén referendum over het nieuwe EU-verdrag. President Sarkozy vreest immers dat dit een directe aanleiding zou geven voor landen als het Verenigd Koninkrijk om eveneens een referendum te organiseren, waardoor de ratificatie van het verdrag wellicht op de zeer lange baan geschoven dreigt te worden. Het Verdrag van Lissabon dient immers door alle 27 EU-lidstaten goedgekeurd te worden vooraleer de bepalingen ervan in werking kunnen treden.

In datzelfde paleis van Versailles zou president Sarkozy tevens hebben voorgesteld zichzelf te kronen tot Zonnekoning van Europa. Zijn gemalin, Carla Bruni, zou alvast beloofd hebben Italiaanse hulptroepen te sturen in de strijd tegen de Liga van Augsburg.

Bronnen: Politics.be, EUobserver, Media Service

Geen opmerkingen: