woensdag 31 oktober 2007

Zogezegd Bart Somers in 2005

Hoe interessant geschiedenis toch kan zijn. Op de website van Bart Somers pronken nog steeds een flink aantal interessante uitspraken over de organisatie van een referendum naar aanleiding van de Europese Grondwet. Dat was in 2004 en 2005, nog voor Somers door had dat de bevolking misschien toch niet zo liberaal was dan hij had gedroomd. Om duimen en vingers af te likken:

"Ik ben blij dat de PS zich nu ook achter het referendum schaart als middel om de mensen hun mening te laten geven over belangrijke maatschappelijke kwesties. Maar Di Rupo is inconsequent omdat hij zijn voorstel voor een referendum lanceert in dezelfde week dat de PS het VLD-voorstel inzake een referendum over de Europese grondwet heeft verworpen."

Gazet van Antwerpen, 28/02/2005

"Bij die stemming (over de invoering van een volksraadpleging over de Europese grondwet, nvdr) zal Vlaanderen weten welke partij van oordeel is dat burgers in staat zijn om een eigen mening te vormen en welke niet. Er was eerst een meerderheid. Maar Spirit liet ons in de steek. Die partij heeft voor eeuwig en altijd het recht verspeeld om zich liberaal te noemen. Zij hebben een essentieel programmapunt gewoon losgelaten, na heel wat bochtenwerk en zonder steekhoudende argumentatie."

De Standaard, 05/02/2005

"Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn, de enige partij die gelooft in directe democratie. Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt."

Nieuwjaarstoespraak, 24/01/2005

We hebben in de voorbije decennia nog nooit zo dicht gestaan bij een volksraadpleging (over de Europese grondwet) waarbij alle burgers van het land de kans krijgen rechtstreeks hun mening te geven over een belangrijk maatschappelijk dossier."

Het Nieuwsblad, 15/12/2004


We hadden het zelf nauwelijks beter kunnen formuleren. De werkgroep Europa van CAP kijkt uit naar de samenwerking met OpenVLD bij de organisatie van een referendum naar aanleiding van het Verdrag van Lissabon.

maandag 29 oktober 2007

Gemaakt om referenda te ontwijken

Valery Giscard d'Estaing, voorzitter van de Europese Conventie die in 2004 de eerste Europese Grondwet redigeerde, heeft nog eens herhaald wat hij zelf vroeger al had gezegd en wat iedereen tussen de regels ook al had begrepen: het Verdrag van Lissabon lijkt als twee druppels water op de Europese Grondwet en is expliciet ontworpen om referenda uit de weg te gaan. Onthutsend maar waar. Bestaat er een duidelijker bewijs dat de EU op totaal ondemocratische wijze boven de hoofden van de burgers heen regeert?

Ondertussen spreekt commissievoorzitter Barroso over de EU in termen van een "imperium".


zondag 28 oktober 2007

Petitie gericht aan het Vlaams Parlement

Het Comité voor een Andere Politiek is gestart met een petitie gericht aan het Vlaams Parlement. Net als twee jaar geleden is het de bedoeling om 15.000 handtekeningen te verzamelen om tijdens een hoorzitting in de commissie buitenlandse zaken te pleiten voor het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraaadpleging naar aanleiding van de Europese Grondwet (deze keer herdoopt in "Verdrag van Lissabon").

Ziehier de documenten voor de petitie (die u kan gebruiken om zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen of op individuele basis kan invullen en opsturen, liefst natuurlijk met nog zoveel mogelijk mede-ondertekenaars):

woensdag 24 oktober 2007

Attac eist referendum over nieuwe EU-grondwet

Hieronder een persbericht dat Attac-Vlaanderen op woe 24/okt verspreidde.

Persbericht Attac Vlaanderen
Verdrag tot wijziging van de EU-verdragen: er moet een referendum komen

Sinds de 27 staatshoofden of regeringsleiders van de Europese Unie het eens zijn geworden over het ontwerpverdrag, hebben de meeste politieke leiders en de media het nu over een « vereenvoudigd verdrag ».

Wat ze daarbij vergeten te vermelden, is dat de goedgekeurde tekst in totaal 297 nieuwe of gewijzigde artikels bevat, plus 12 protocollen en meer dan 50 rechtsgeldige verklaringen, die bovenop de huidige twee verdragen komen die momenteel de Europese Unie regelen. Waar is dan de vereenvoudiging? Iedereen, en in de eerste plaats de Europese regeringsleiders, zijn het erover eens dat het nieuwe verdrag grotendeels de inhoud heeft overgenomen van het Grondwettelijke Verdrag, dat in 2005 door een meerderheid van de Franse en Nederlandse burgers werd verworpen.

Om dan in die omstandigheden inderhaast, zonder nieuwe burgerraadpleging, het wijzigingsverdrag te ratificeren vóór het op 13 december door de 27 staatshoofden of regeringsleiders wordt ondertekend, heeft veel weg van een ambtsmisdrijf van die leiders.
Wat de Franse en Nederlandse burgers op 29 mei 2005 soeverein beslist hebben, kunnen enkel die actoren zelf ongedaan maken, en niet via een regeling tussen regeringen die enkel door parlementsleden wordt geratificeerd. Alleen de uitbreiding van de participatieve democratie schept de voorwaarden voor een betrokken burgerschap en een democratischer Europa. Daarom stelt Attac dat het toekomstige verdrag absoluut aan een referendum moet worden onderworpen, en roept iedereen op om, ongeacht zijn opinie over de inhoud van de tekst, te eisen dat zo’n referendum georganiseerd wordt.

http://vl.attac.be

maandag 22 oktober 2007

Verdrag van Lissabon: online commentaren

Hieronder een aantal links met commentaren over het Verdrag van Lissabon (tot voor kort bekend als het Hervormingsverdrag):
De werkgroep Europa van CAP staat trouwens niet alleen in haar analyse van de toch wel zeer bedenkelijke rol van de media in verband met de berichtgeving over de betoging Lissabon:

Verder nog een link naar een tekst van twee jaar geleden over de Europese Grondwet. Nog steeds zeer actueel:

CAP voert campagne voor referendum over nieuwe 'vermomde' EU-Grondwet

Op een druk bijgewoond congres van CAP lanceerde Jef Sleeckx een Verzoek aan het Parlement om een volksraadpleging te organiseren over het Verdrag van Lissabon. Daags nadat dit Verdrag werd opgesteld door de Europese regeringsleiders en Staatshoofden, exact 11 jaar na de witte mars en daags voor de historische voorzittersverkiezingen in de SP.a, vindt hij het hoogtijd dat de bevolking zijn zeg heeft hierover. Het Verdrag van Lissabon maakt van de eerder verworpen EU-Grondwet een werkstuk dat Sarkozy en Balkenende toelaten geen referendum te moeten houden.

Het congres van CAP steunt Jef Sleeckx en gaat de boer op om de nodige handtekeningen te verzamelen die hem toelaten gehoord te worden in een hoorzitting. Het congres legde een duidelijke link tussen het democratisch deficit in de EU en splitsing van de solidariteit die op de onderhandelingstafel van oranjeblauw ligt. De werkende bevolking dreigt de dupe te worden van een rechtse regering. En de Europese dictaten zullen net als onder paars hiervoor als alibi dienen.

Europese burgers willen referendum

Uit een enquête van de Financial Times blijkt dat een overweldigende meerderheid van de Europese burgers een referendum willen over het Verdrag van Lissabon. In Duitsland spreekt 76% van de ondervraagden zich uit voor een volksraadpleging, in het Verenigd Koninkrijk 75%, in Italië 72%, in Spanje 65% en in Frankrijk 63%.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de bevolking nog steeds onvoldoende geïnformeerd is over het democratisch deficit in de EU: 25% van de respondenten denkt dat het Europees parlement de machtigste instelling is.
Het artikel uit de Financial Times vermeldt verder ook nog de opmerking van Valéry Giscard d’Estaing die ervoor waarschuwt dat het uit de weg gaan van referendums bij de Europese burgers de idee zal doen versterken dat "de Europese Unie een mechanisme is dat achter hun rug wordt geconstrueerd door juristen en diplomaten".

zaterdag 20 oktober 2007

Eenheidsoproep tegen verdrag van Lissabon

Van Attac Vlaanderen ontvingen we een eenheidsoproep tegen het verdrag van Lissabon.

vrijdag 19 oktober 2007

Het Verdrag van Lissabon

Tijdens een "informele top" in Lissabon kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie gisteren tot een akkoord omtrent het Hervormingsverdrag. Het "Verdrag van Lissabon" zal op 13 december formeel worden ondertekend waarna de ratificatie kan beginnen. De in 2005 afgevoerde Europese grondwet staat hiermee terug op het menu.
De opinie van de Europese leiders kan worden samengevat met de woorden van de voormalige Italiaanse eerste minister Giuliano Amato die in februari van dit jaar tijdens een toespraak al aankondigde: "Het is goed dat we het geen Grondwet noemen, dan kan niemand immers om een referendum vragen." Of, om Karel De Gucht te citeren: "La Constitution avait pour but d'être claire, alors que ce traité devait rester obscur. Une réussite."
In Lissabon betoogden gisteren tussen de 150.000 en 200.000 mensen voor een sociaal Europa en tegen de zogenaamde "flexicurity". Het was de grootste demonstratie in Portugal in 20 jaar.

De Vlaamse media speelt in deze haar rol als schoothond van de "democratie" op zeer voorbeeldige wijze. Een kort overzicht op basis van de online berichtgeving.
De Standaard: neemt enkel het belga persbericht over, heeft blijkbaar geen reporter ter plaatse. Wel uitgebreide verslaggeving over de 'aanslag op de democratie' in Pakistan (inderdaad belangrijk nieuws, maar over de Europese democratie zwijgt men in alle talen).
De Morgen: het enige Europees nieuws op demorgen.be heeft als titel "Europa wil onderzoeken of de maan 'Europa' bewoonbaar is". Misschien sturen ze een verslaggever ter plaatse. Een open geest beleeft meer, nietwaar?
De Tijd: hetzelfde belga persbericht dat we ook al op standaard.be terugvonden.
Het Laatste Nieuws: had blijkbaar een verslaggever ter plaatse en er staan een vijftal artikeltjes online met als algemene hoofding: "Europese Unie heeft 'grondwet'". De inhoud gaat nergens verder dan de reproductie van schouderklopjes die de Europese leiders zichzelf toebedeelden. Enkele catchphrases om de teneur duidelijk te maken: "we zijn erin geslaagd uit de crisis te geraken", "good old European spirit", "een groot succes", "Verhofstadt tevreden", "subtiel en heuse spitstechnologie", "het betere knutselwerk", "goed bezig", "we kunnen de discussie over de instellingen nu definitief afronden" en "gevaar van een Nederlands referendum geweken". Nergens een kritische opmerking te bespeuren. En dan de killer: "Europa is sterker uit deze top gekomen, [...], beter in staat [...] om het vertrouwen in onze economie en in onze burgers te vergroten". De Europese burger kan er dus gerust in zijn: de politieke managers van de Europese Unie hebben terug alle vertrouwen in hem en dat was ooit wel eens anders. Als uitsmijter verneemt de lezer van hln.be tenslotte ook nog dat het VBO tevreden is met de "herwonnen Europese dynamiek".
VRT nieuws: hadden een reporter ter plaatse. Ook hier grotendeels een goed nieuws show, ook al wordt er in een klein zinnetje helemaal op het einde van een artikel opgemerkt dat zo ongeveer 200.000 demonstranten een en ander toch niet zagen zitten. Rare mensen moeten dat zijn want voor de rest zo ongeveer dezelfde teneur die we ook al vonden op hln.be : "tevredenheid en opluchting", "klaar voor de uitdagen van de toekomst" , "de kreukels werden uit het blazoen gestreken", maar desondanks "een sceptisch publiek".
Samenvattend kunnen we stellen dat de Vlaamse online media slechts een zeer matige interesse in het onderwerp vertoont en de weinige verslaggeving die er dan toch is zich beperkt tot de reproductie van de positieve commentaar vanuit de Europese instellingen zelf.

De Franstalige online media dan. Le Soir is duidelijk kritischer. De teneur is zelfs enigzins cynisch:
  • "De Europese leiders hopen op een ratificatie zonder al te veel debat, zelfs al bevestigt dit de vervreemding van de burger ten aanzien van Europa, hetgeen ze betreuren."
  • "De mensen zijn moe en verveeld door dit debat." (commentaar groen europarlementslid)
  • "Sommigen, zoals Andrew Duff, dromen van een "ideale kalender" voor de opeenvolgende ratificiaties teneinde een debat over Europa, hetgeen altijd riskant is, te vermijden".
La Dernièrne Heure: geen nieuws is goed nieuws zullen we maar denken.
De RTBF: de commentaar is karig en de teneur is eerder neutraal. Er wordt melding gemaakt van de protesten in Lissabon (150.000 mensen).
La Libre Belgique heeft het over een "vereenvoudigd verdrag" en beperkt zich verder tot enkele technische details en commentaren van de Europese leiders.

Op basis van de bronnen die we geraadpleegd hebben kunnen we stellen dat de commentaar in de franstalige online media iets beter is dan de Vlaamse. Er is geen negatieve uitschieter zoals Het Laatste Nieuws en Le Soir gaat zelfs behoorlijk goed in de richting van kritische verslaggeving.

donderdag 4 oktober 2007

CAP-actie in Puurs om debat over EU-Hervormingsverdrag aan te wakkeren

Om CAP enige bekendheid te geven werd er binnen de afdeling Mechelen – en dit ondersteund door Antwerpen – beslist om een CAP-actie te houden op de jaarmarkt van Puurs. Er werd een petitie opgesteld waarin de bevolking om steun wordt gevraagd voor een referendum over (en uiteraard tegen) de Europese Grondwet. De bedoeling eerder was om in discussie te kunnen treden met omstaanders en zo CAP wat meer bekendheid te geven. Daarvoor waren er 150 pamfletten gedrukt, die aan geïnteresseerden werden afgegeven. 150 pamfletten kan niet veel lijken, maar de bedoeling was om dit enkel te geven aan mensen die echt interesse toonden, en dit niet achteloos op de grond gooiden. Daartoe was ook het CAP-logo prominent anwezig, zodat iedereen die tekende al zeker het logo zou zien.
De actie was een inslaand succes. Hoewel er uitgebreid tijd genomen om de discussie te voeren zamelden we in korte tijd meer dan 60 handtekeningen in. Uit de discussies kwam zeer gauw het ongenoegen naar voren over het feit dat wij, als Belgische bevolking, onze zeg niet hebben gehad over de Europese Grondwet, maar ook een groot ongenoegen over het beleid waar de EU verantwoordelijk voor is. De eis voor een referendum werd dan ook gretig aanvaard.
Het was een geslaagde actie, rond een thema waarmee we ons duidelijk op de politieke kaart kunnen plaatsen, namelijk die van een partij die nog duidelijk het woord aan de bevolking wil laten, en het is een thema waarmee we zeer veel van de neoliberale misstanden kunnen aanklagen. We zullen er zeker nog mee buiten komen.
Amaury Vanhooren
--------
De tekst van de petitie was deze
CAP vraagt uw handtekening voor een referendum over de Europese Grondwet! In 2005 werd er een eerste versie van de Europese Grondwet voorgesteld. Een ruime meerderheid van de Nederlandse en Franse kiezers verwierp dit. Toch komt de Europese Unie opnieuw af met deze Grondwet (*). De eerste keer mochten de Belgische kiezers zich niet door middel van een referendum uitspreken over deze Grondwet. Dat deze Grondwet toen door het federale parlement unaniem werd goedgekeurd is een duidelijke aanwijzing van het feit dat het parlement hierin de bevolking niet weerspiegelt. Om de Belgische bevolking toch een stem te geven, vraagt CAP uw steun.

(*) in samenspraak met de werkgroep EU zal dit in latere versies veranderd worden in “vermomde Grondwet”.