vrijdag 19 oktober 2007

Het Verdrag van Lissabon

Tijdens een "informele top" in Lissabon kwamen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie gisteren tot een akkoord omtrent het Hervormingsverdrag. Het "Verdrag van Lissabon" zal op 13 december formeel worden ondertekend waarna de ratificatie kan beginnen. De in 2005 afgevoerde Europese grondwet staat hiermee terug op het menu.
De opinie van de Europese leiders kan worden samengevat met de woorden van de voormalige Italiaanse eerste minister Giuliano Amato die in februari van dit jaar tijdens een toespraak al aankondigde: "Het is goed dat we het geen Grondwet noemen, dan kan niemand immers om een referendum vragen." Of, om Karel De Gucht te citeren: "La Constitution avait pour but d'être claire, alors que ce traité devait rester obscur. Une réussite."
In Lissabon betoogden gisteren tussen de 150.000 en 200.000 mensen voor een sociaal Europa en tegen de zogenaamde "flexicurity". Het was de grootste demonstratie in Portugal in 20 jaar.

De Vlaamse media speelt in deze haar rol als schoothond van de "democratie" op zeer voorbeeldige wijze. Een kort overzicht op basis van de online berichtgeving.
De Standaard: neemt enkel het belga persbericht over, heeft blijkbaar geen reporter ter plaatse. Wel uitgebreide verslaggeving over de 'aanslag op de democratie' in Pakistan (inderdaad belangrijk nieuws, maar over de Europese democratie zwijgt men in alle talen).
De Morgen: het enige Europees nieuws op demorgen.be heeft als titel "Europa wil onderzoeken of de maan 'Europa' bewoonbaar is". Misschien sturen ze een verslaggever ter plaatse. Een open geest beleeft meer, nietwaar?
De Tijd: hetzelfde belga persbericht dat we ook al op standaard.be terugvonden.
Het Laatste Nieuws: had blijkbaar een verslaggever ter plaatse en er staan een vijftal artikeltjes online met als algemene hoofding: "Europese Unie heeft 'grondwet'". De inhoud gaat nergens verder dan de reproductie van schouderklopjes die de Europese leiders zichzelf toebedeelden. Enkele catchphrases om de teneur duidelijk te maken: "we zijn erin geslaagd uit de crisis te geraken", "good old European spirit", "een groot succes", "Verhofstadt tevreden", "subtiel en heuse spitstechnologie", "het betere knutselwerk", "goed bezig", "we kunnen de discussie over de instellingen nu definitief afronden" en "gevaar van een Nederlands referendum geweken". Nergens een kritische opmerking te bespeuren. En dan de killer: "Europa is sterker uit deze top gekomen, [...], beter in staat [...] om het vertrouwen in onze economie en in onze burgers te vergroten". De Europese burger kan er dus gerust in zijn: de politieke managers van de Europese Unie hebben terug alle vertrouwen in hem en dat was ooit wel eens anders. Als uitsmijter verneemt de lezer van hln.be tenslotte ook nog dat het VBO tevreden is met de "herwonnen Europese dynamiek".
VRT nieuws: hadden een reporter ter plaatse. Ook hier grotendeels een goed nieuws show, ook al wordt er in een klein zinnetje helemaal op het einde van een artikel opgemerkt dat zo ongeveer 200.000 demonstranten een en ander toch niet zagen zitten. Rare mensen moeten dat zijn want voor de rest zo ongeveer dezelfde teneur die we ook al vonden op hln.be : "tevredenheid en opluchting", "klaar voor de uitdagen van de toekomst" , "de kreukels werden uit het blazoen gestreken", maar desondanks "een sceptisch publiek".
Samenvattend kunnen we stellen dat de Vlaamse online media slechts een zeer matige interesse in het onderwerp vertoont en de weinige verslaggeving die er dan toch is zich beperkt tot de reproductie van de positieve commentaar vanuit de Europese instellingen zelf.

De Franstalige online media dan. Le Soir is duidelijk kritischer. De teneur is zelfs enigzins cynisch:
  • "De Europese leiders hopen op een ratificatie zonder al te veel debat, zelfs al bevestigt dit de vervreemding van de burger ten aanzien van Europa, hetgeen ze betreuren."
  • "De mensen zijn moe en verveeld door dit debat." (commentaar groen europarlementslid)
  • "Sommigen, zoals Andrew Duff, dromen van een "ideale kalender" voor de opeenvolgende ratificiaties teneinde een debat over Europa, hetgeen altijd riskant is, te vermijden".
La Dernièrne Heure: geen nieuws is goed nieuws zullen we maar denken.
De RTBF: de commentaar is karig en de teneur is eerder neutraal. Er wordt melding gemaakt van de protesten in Lissabon (150.000 mensen).
La Libre Belgique heeft het over een "vereenvoudigd verdrag" en beperkt zich verder tot enkele technische details en commentaren van de Europese leiders.

Op basis van de bronnen die we geraadpleegd hebben kunnen we stellen dat de commentaar in de franstalige online media iets beter is dan de Vlaamse. Er is geen negatieve uitschieter zoals Het Laatste Nieuws en Le Soir gaat zelfs behoorlijk goed in de richting van kritische verslaggeving.

Geen opmerkingen: