maandag 22 oktober 2007

CAP voert campagne voor referendum over nieuwe 'vermomde' EU-Grondwet

Op een druk bijgewoond congres van CAP lanceerde Jef Sleeckx een Verzoek aan het Parlement om een volksraadpleging te organiseren over het Verdrag van Lissabon. Daags nadat dit Verdrag werd opgesteld door de Europese regeringsleiders en Staatshoofden, exact 11 jaar na de witte mars en daags voor de historische voorzittersverkiezingen in de SP.a, vindt hij het hoogtijd dat de bevolking zijn zeg heeft hierover. Het Verdrag van Lissabon maakt van de eerder verworpen EU-Grondwet een werkstuk dat Sarkozy en Balkenende toelaten geen referendum te moeten houden.

Het congres van CAP steunt Jef Sleeckx en gaat de boer op om de nodige handtekeningen te verzamelen die hem toelaten gehoord te worden in een hoorzitting. Het congres legde een duidelijke link tussen het democratisch deficit in de EU en splitsing van de solidariteit die op de onderhandelingstafel van oranjeblauw ligt. De werkende bevolking dreigt de dupe te worden van een rechtse regering. En de Europese dictaten zullen net als onder paars hiervoor als alibi dienen.

1 opmerking:

Kristof Van Damme zei

In de politiek heeft alles met alles te maken natuurlijk, maar ik zou de link tussen het ondemocratisch en asociaal karakter van de EU en de regeringsonderhandelingen nu ook niet overdrijven.
Een en ander heeft volgens mij meer te maken met het stilaan verdwijnen van het Belgisch patronaat enerzijds (opgegaan in multinationale verbanden) en anderzijds de doorbraak van een Vlaams patronaat (oa Warande groep). Het is deze hertekening van de patronale belangenstructuur die ruimte schept voor een strategie van interregionale competitie. Die wordt natuurlijk gerrugesteund door een neoliberale logica die mondiaal domineert. Van dat laatste is de EU een voorbeeld, maar ook niet meer dan dat.