zondag 28 oktober 2007

Petitie gericht aan het Vlaams Parlement

Het Comité voor een Andere Politiek is gestart met een petitie gericht aan het Vlaams Parlement. Net als twee jaar geleden is het de bedoeling om 15.000 handtekeningen te verzamelen om tijdens een hoorzitting in de commissie buitenlandse zaken te pleiten voor het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraaadpleging naar aanleiding van de Europese Grondwet (deze keer herdoopt in "Verdrag van Lissabon").

Ziehier de documenten voor de petitie (die u kan gebruiken om zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen of op individuele basis kan invullen en opsturen, liefst natuurlijk met nog zoveel mogelijk mede-ondertekenaars):

Geen opmerkingen: