maandag 22 oktober 2007

Europese burgers willen referendum

Uit een enquête van de Financial Times blijkt dat een overweldigende meerderheid van de Europese burgers een referendum willen over het Verdrag van Lissabon. In Duitsland spreekt 76% van de ondervraagden zich uit voor een volksraadpleging, in het Verenigd Koninkrijk 75%, in Italië 72%, in Spanje 65% en in Frankrijk 63%.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de bevolking nog steeds onvoldoende geïnformeerd is over het democratisch deficit in de EU: 25% van de respondenten denkt dat het Europees parlement de machtigste instelling is.
Het artikel uit de Financial Times vermeldt verder ook nog de opmerking van Valéry Giscard d’Estaing die ervoor waarschuwt dat het uit de weg gaan van referendums bij de Europese burgers de idee zal doen versterken dat "de Europese Unie een mechanisme is dat achter hun rug wordt geconstrueerd door juristen en diplomaten".

Geen opmerkingen: