woensdag 31 oktober 2007

Zogezegd Bart Somers in 2005

Hoe interessant geschiedenis toch kan zijn. Op de website van Bart Somers pronken nog steeds een flink aantal interessante uitspraken over de organisatie van een referendum naar aanleiding van de Europese Grondwet. Dat was in 2004 en 2005, nog voor Somers door had dat de bevolking misschien toch niet zo liberaal was dan hij had gedroomd. Om duimen en vingers af te likken:

"Ik ben blij dat de PS zich nu ook achter het referendum schaart als middel om de mensen hun mening te laten geven over belangrijke maatschappelijke kwesties. Maar Di Rupo is inconsequent omdat hij zijn voorstel voor een referendum lanceert in dezelfde week dat de PS het VLD-voorstel inzake een referendum over de Europese grondwet heeft verworpen."

Gazet van Antwerpen, 28/02/2005

"Bij die stemming (over de invoering van een volksraadpleging over de Europese grondwet, nvdr) zal Vlaanderen weten welke partij van oordeel is dat burgers in staat zijn om een eigen mening te vormen en welke niet. Er was eerst een meerderheid. Maar Spirit liet ons in de steek. Die partij heeft voor eeuwig en altijd het recht verspeeld om zich liberaal te noemen. Zij hebben een essentieel programmapunt gewoon losgelaten, na heel wat bochtenwerk en zonder steekhoudende argumentatie."

De Standaard, 05/02/2005

"Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn, de enige partij die gelooft in directe democratie. Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt."

Nieuwjaarstoespraak, 24/01/2005

We hebben in de voorbije decennia nog nooit zo dicht gestaan bij een volksraadpleging (over de Europese grondwet) waarbij alle burgers van het land de kans krijgen rechtstreeks hun mening te geven over een belangrijk maatschappelijk dossier."

Het Nieuwsblad, 15/12/2004


We hadden het zelf nauwelijks beter kunnen formuleren. De werkgroep Europa van CAP kijkt uit naar de samenwerking met OpenVLD bij de organisatie van een referendum naar aanleiding van het Verdrag van Lissabon.

Geen opmerkingen: