donderdag 4 oktober 2007

CAP-actie in Puurs om debat over EU-Hervormingsverdrag aan te wakkeren

Om CAP enige bekendheid te geven werd er binnen de afdeling Mechelen – en dit ondersteund door Antwerpen – beslist om een CAP-actie te houden op de jaarmarkt van Puurs. Er werd een petitie opgesteld waarin de bevolking om steun wordt gevraagd voor een referendum over (en uiteraard tegen) de Europese Grondwet. De bedoeling eerder was om in discussie te kunnen treden met omstaanders en zo CAP wat meer bekendheid te geven. Daarvoor waren er 150 pamfletten gedrukt, die aan geïnteresseerden werden afgegeven. 150 pamfletten kan niet veel lijken, maar de bedoeling was om dit enkel te geven aan mensen die echt interesse toonden, en dit niet achteloos op de grond gooiden. Daartoe was ook het CAP-logo prominent anwezig, zodat iedereen die tekende al zeker het logo zou zien.
De actie was een inslaand succes. Hoewel er uitgebreid tijd genomen om de discussie te voeren zamelden we in korte tijd meer dan 60 handtekeningen in. Uit de discussies kwam zeer gauw het ongenoegen naar voren over het feit dat wij, als Belgische bevolking, onze zeg niet hebben gehad over de Europese Grondwet, maar ook een groot ongenoegen over het beleid waar de EU verantwoordelijk voor is. De eis voor een referendum werd dan ook gretig aanvaard.
Het was een geslaagde actie, rond een thema waarmee we ons duidelijk op de politieke kaart kunnen plaatsen, namelijk die van een partij die nog duidelijk het woord aan de bevolking wil laten, en het is een thema waarmee we zeer veel van de neoliberale misstanden kunnen aanklagen. We zullen er zeker nog mee buiten komen.
Amaury Vanhooren
--------
De tekst van de petitie was deze
CAP vraagt uw handtekening voor een referendum over de Europese Grondwet! In 2005 werd er een eerste versie van de Europese Grondwet voorgesteld. Een ruime meerderheid van de Nederlandse en Franse kiezers verwierp dit. Toch komt de Europese Unie opnieuw af met deze Grondwet (*). De eerste keer mochten de Belgische kiezers zich niet door middel van een referendum uitspreken over deze Grondwet. Dat deze Grondwet toen door het federale parlement unaniem werd goedgekeurd is een duidelijke aanwijzing van het feit dat het parlement hierin de bevolking niet weerspiegelt. Om de Belgische bevolking toch een stem te geven, vraagt CAP uw steun.

(*) in samenspraak met de werkgroep EU zal dit in latere versies veranderd worden in “vermomde Grondwet”.

Geen opmerkingen: