vrijdag 28 september 2007

Brief naar kandidaat-voorzitters Groen! en sp.a

De CAP-werkgroep Europa stuurde onderstaande brief naar de 6 kandidaat-voorzitters van Groen! en naar sp.a kandidaat-voorzitter Erik De Bruyn. Met de brief wil de CAP-werkgroep Europa het debat aanwakkeren over een referendum over de herwerkte versie van de EU-Grondwet.

Geachte,

Bij de Werkgroep Europa van het Comité voor een Andere Politiek (CAP) proberen we een inventaris te maken van de standpunten over de EuropeseUnie. Meer bepaald zijn we geïnteresseerd in uw visie omtrent het Hervormingsverdrag. De definitieve tekst van dit verdrag zal waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar klaar zijn en begin 2008 ter ratificatie worden voorgelegd aan de verschillende parlementen die ons land rijk is. De Europese kwestie zal ongetwijfeld vanaf nu tot en met de Europese parlementsverkiezingen van 2009 prominent op de politieke agenda aanwezig zijn.

Aangezien de tekst van het Hervormingsverdrag alweer zonder noemenswaardige inspraak van de Europese burgers tot stand is gekomen en fundamentele problemen inzake het democratisch functioneren van de EU ongemoeid laat zal de Werkgroep Europa van CAP pleiten voor een nationaal referendum ter ratificatie. Wij gaan ervan uit dat het Vlaams Belang dat ook zal doen. Caroline Gennez heeft zich in haar intentieverklaring als kandidaat-voorzitster van de SP.A ook uitgesproken voor een referendum. Om de mogelijkheden tot samenwerking verder verkennen zijn we zeergeïnteresseerd in uw standpunt omtrent deze kwestie.

Met vriendelijke groeten,

CAP - Werkgroep Europa

http://capeuropa.blogspot.com

Geen opmerkingen: