dinsdag 25 september 2007

Het Hervormingsverdrag: een stand van zaken

De Intergouvernementele conferentie 2007 die zich buigt over het Hervormingsverdrag werkt momenteel verder aan de tekst. De informele top van de ministers van buitenlandse zaken in Portugal een aantal weken geleden was een doorslagje van de top in juni. De spanningen tussen de lidstaten omtrent de wenselijkheid van de opt-outs van het Verenigd Koninkrijk en Polen werden opnieuw zichtbaar.
Groot-Brittanniƫ: Gordon Brown sprak zich gisteren uit tegen een referendum. De druk om er toch een te houden stijgt wel, zowel vanuit conservatieve hoek als de media. Ook de vakbonden en de media steunen een referendum.
Nederland: Balkenende houdt voorlopig stand in zijn poging om een volksraadpleging tegen te houden, maar ook hier stijgt de druk. Een meerderheid in de Tweede Kamer kant zich tegen het standpunt van de regering. Ondanks het feit dat de definitieve tekst van het Hervormingsverdrag nog niet bekend is adviseerde de Nederlandse Raad van State dat het niet strikt noodzakelijk om een een referendum te houden.
Denemarken: hier werd besloten de definitieve tekst af te wachten vooraleer tot een besluit te komen over het al of niet houden van een referendum. Een wijs besluit, me dunkt.

Geen opmerkingen: