maandag 24 september 2007

Gennez en het referendum

Een ietwat eigenaardige passage uit de intentieverklaring van Caroline Gennez en Dirk Van der Maelen naar aanleiding van de voorzittersverkiezingen bij de SP.A :
Als de EU meer werkt in het belang van de mensen zullen de Europeanen de EU ook steunen. Wij zijn daarom voor een bindend referendum over de Europese Grondwet – met opkomstplicht.

Dit moet zowat de eerste keer zijn dat de SP.A zich uitspreekt voor een referendum over de Europese kwestie (al betreft het hier in principe enkel de uitspraak van een kandidaat-voorzitter). Dit is in ieder geval goed nieuws. Wat opvalt is dat men het nog steeds heeft over de "Grondwet": ofwel is men niet helemaal op de hoogte van het feit dat de term "grondwet" net zeer expliciet uit het Hervormingsverdrag werd geschrapt (in dat geval volgt men het Europees toneel blijkbaar niet bepaald op de voet), ofwel gaat men ervan uit dat het Hervormingsverdrag in de praktijk toch op hetzelfde neerkomt en we het evengoed "grondwet" kunnen blijven noemen. Opmerkelijk in elk geval.

Geen opmerkingen: