woensdag 5 september 2007

Het Hervormingsverdrag: de situatie in Groot-Brittannië

Opmerkelijke situatie in Groot-Brittannië. Tijdens een persconferentie heeft de Britse eerste minister Gordon Brown gisteren gedreigd (sic) met een referendum. Blijkbaar zijn de opt-out clausules die door Blair tijdens de top in juni werden bedongen van groot belang. Indien deze clausules zouden worden afgezwakt tijdens de onderhandelingen over het Hervormingsverdrag dan zal de Britse regering een referendum over het verdrag organiseren met daarbij een advies aan de burgers om "no" te stemmen en dus quasi zeker het hele project te kelderen.

De opt-out clausules waarvan sprake garanderen Groot-Brittannië ondermeer de niet-toepasbaarheid van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. In dit handvest zitten onder andere een aantal sociale rechten vervat waaronder bijvoorbeeld het stakingsrecht.

De situatie is dus als volgt: indien tijdens de onderhandelingen over het Hervormingsverdrag de Britse opt-out clausules alsnog onder druk zouden komen te staan (hetgeen betekent dat de Britse burgers zoals de rest van de EU-burgers mogelijk zouden kunnen gaan genieten van enkele sociale grondrechten als het verdrag in alle lidstaten wordt geratificeerd), dan zal Brown het project proberen kelderen. Indien Groot-Brittannië zijn opt-outs kan behouden (hetgeen betekent dat de Britten uitgesloten blijven van die grondrechten), dan zal Brown zijn best doen om een referendum tegen te houden en het verdrag door het parlement te laten ratificeren.

Gordon Brown is zowel eerste minister als voorzitter van Labour, een partij die zichzelf "sociaal-democratisch" noemt.

Zie EUobserver.com voor meer informatie.

Geen opmerkingen: