woensdag 20 februari 2008

J-L Dehaene en Verdrag van Lissabon

STRAATSBURG - Voormalig premier Jean-Luc Dehaene werd zopas door het Europees Parlement (EP) belast met het opstellen van een rapport over de implementatie en de uitvoering van het Verdrag van Lissabon.

Het rapport moet de impact van het verdrag van Lissabon op het institutioneel evenwicht van de Europese Unie doorlichten.

Met de redactie van het rapport komt Dehaene de volgende maanden weer in de Europese schijnwerpers terecht. Het document zal immers op enkele van de allergevoeligste elementen en vernieuwingen van het nieuwe verdrag inzoomen. Zoals de rol van de voorzitter van de Europese Raad, zijn concrete taakomschrijving en zijn samenwerking met de zesmaandelijkse voorzitterschappen van de lidstaten.

Dehaene krijgt ook de opdracht mee om een politieke analyse van de nieuwe relaties tussen de instellingen te maken en het antwoord van het Europees Parlement voor te bereiden. Het is de bedoeling dat het nieuwe verdrag vanaf 1 januari 2009 operationeel wordt.

Bron: Belga

Europees Parlement keurt verdrag van Lissabon goed

De plenaire zitting van het Europees Parlement (EP) heeft met grote meerderheid het Verdrag van Lissabon goedgekeurd. 525 parlementsleden stemden voor, 115 stemden tegen. "We zullen nooit aanvaarden, aldus voorzitter Hans-Gert Poettering, dat het lawaai het haalt van de argumenten."

Daarmee reageerde Poettering op het geroep van de tegenstanders van het Verdrag. Ze manifesteerden zich bij de eindstemming met enkele spandoeken waarop "referendum" prijkte. Enkelen hadden ook een shirt aangetrokken met hetzelfde 10-letterwoord op. "U vertegenwoordigt, aldus Poettering, de volkeren van Europa en u hebt met een duidelijke meerderheid ja op het nieuwe verdrag gestemd."

Bron: De Standaard Online

maandag 18 februari 2008

Verhofstadt draait door!

Verdrag van Lissabon op Wikipedia

Op de open webencyclopedie Wikipedia staat ondertussen ook al een artikel over het Verdrag van Lissabon. Klik hier.

Attac-Vlaanderen over Verdrag van Lissabon

Eerst willen we het hebben over iets dat er niet lijkt te zijn. Tenminste, als je er onze pers op naleest merk je dat er over het Verdrag van Lissabon minder gesproken/geschreven wordt dat over, pakweg, de bloeding in het blinde of andere darmensysteem van deze Yves Leterme, Minister van Federale Begroting.

In december, een maand of twee geleden werd het Verdrag van Lissabon goedgekeurd. Iedereen blij uiteraard: 'een hele stap voorwaarts voor Europa', 'eindelijk onze toekomst gevrijwaard in de vaart der volkeren' en patati en patata... Kortom, het was nu beslist en vermits het zo goed was dat het niet meer beter kon, besloten vele landen dat ze dat dan ook maar vlug moesten ratificeren (zo heet dat dan). Een van de vluggertjes van President Sarkozy was dan ook dat hij, voorbijgaand aan de uitslag van het referendum van mei 2005 waarbij het 'NON' de meerderheid behaalde, niet vond dat er nog een referendum nodig was en - even tussen de soep en de patatten op 6 en 7 februari - het verdrag door de beide kamers van het Franse parlement joeg. De Franse socialisten, zoals steeds vol overtuigingsvermogen en krachtdadig optreden, onthielden zich.

In Nederland, waar een referendum, eveneens in 2005, ook een "NEEN"-stem opleverde, is de regering, waar nu de socialisten in zitten, ook niet van plan weer een referendum te organiseren. In de herfst van 2008 zal het daar dan ook even door het parlement gejaagd worden.

Bij ons in België is de stemming ervan (met gewone meerderheid in onze 7 regionale en federale parlementen) voorzien voor de zomer 2008. Uiteraard zal het grote debat niet gevoerd worden. Waarom zouden we? Hebben we al niet genoeg aan het hoofd met onze communautaire strubbelingen?

In geen enkel ander land van Europa wordt trouwens een referendum georganiseerd... buiten Ierland dan waar in mei of juni 50% van de stemmen beslist of het ja dan neen wordt. En in Engeland weten ze het nog niet:
referendum? gewone stemming in het parlement? Unknown! De strategen breinstormen nog hoe ze het "ja" het beste kunnen dienen.

Kortom de democratie heerst als nooit tevoren. De Attac's van Europa verzetten zich tegen dit Verdrag en lieten dit weten in een perscommuniqué "De volkeren worden monddood gemaakt" op 13 december 2007 zelf, net na de goedkeuring van het Verdrag in Lissabon. We volgen de acties op die overwogen worden en zullen samen met onze medestanders in Europa onze stem blijven laten horen.
http://vl.attac.be/article1020.html

Bron: Zand-in-demachine, de nieuwsbrief van Attac-Vlaanderen

zondag 17 februari 2008

Europa: zijn wij allemaal "zonder stem" ?

Het Brussels Comité voor een volksraadpleging organiseert op 20 februari een debat over het Verdrag van Lissabon: zijn vorm en zijn inhoud (ondemocratisch).

Sprekers
- Céline Delforge, volksvertegenwoordiger Brusselse Raad (ECOLO);
- Jean Cornil, Kamerlid (PS);
- Rudy Janssens, federaal secretaris ACOD LRB Brussel Hoofdstad;
- Sophie Heine, onderzoekster ULB

20 februari 19u30, Overwinningsstraat 60, 1060 Sint-Gillis
(metro Parvis nabij Hallepoort)

http://www.etrecitoyen.fr/rmj.html
http://uneautregauche.be/446.html
http://www.nousvoulonsunreferendum.eu/

info: cecilemangin@hotmail.com

zaterdag 16 februari 2008

Gentenaars, heb uw zeg!

Na het bezoek van Barroso aan Gent willen ook in onze stad mensen hun zeg over het Verdrag van Lissabon, de EU-Grondwet "canada dry". Zie http://onzezeg.be

Tijd om met alle geinteresseerden bijeen te komen:

donderdag 21 februari om 20u
Vredeshuis Margrietstraat 9 9000 Gent
(nabij Gravensteen, tram 4 of 1)

Welkom.

Info en verontschuldigingen:

Ludo De Brabander
Raf Verbeke
0497/23.07.60

donderdag 14 februari 2008

België ratificeert Verdrag van Lissabon voor eind juli

België zal het Verdrag van Lissabon voor het einde van juli ratificeren, zo heeft premier Guy Verhofstadt vandaag verzekerd na afloop van een gesprek met de voorzitter van het Europees Parlement, Hans-Gert Pöttering.

De twee politici hadden vandaag op het Kasteel van Laken een onderhoud in het bijzijn van koning Albert II. Ze gaven nadien een korte persbriefing, zonder op vragen van journalisten te antwoorden.

"Ik kan bevestigen dat alles klaar is voor de ratificatie voor het einde van de maand juli", zei Verhofstadt, eraan toevoegend dat de gewest- en gemeenschapsregeringen terzake tot een akkoord waren gekomen. In België moet het verdrag niet alleen door Kamer en Senaat maar ook door de parlementen van de gewesten en gemeenschappen bekrachtigd worden. Dat zou geen problemen mogen opleveren aangezien er een consensus tussen de partijen bestaat over de kwestie.

Het Verdrag van Lissabon werd al geratificeerd door Frankrijk, Malta, Hongarije, Slovenië en Roemenië. De parlementen van de andere lidstaten zullen er zich de komende maanden over uitspreken, bij voorkeur voor 2009. Alleen Ierland zal een referendum houden over de tekst.

Bron: Belga

dinsdag 12 februari 2008

Het Europees Parlement over het Verdrag van Lissabon

Verslag van Europees Parlement over Verdrag van Lissabon. Klik hier.

Europees Parlement: PETITIE

Zoals bijna iedereen weet, is het de gewoonte in het Europees Parlement dat eenmaal per maand het Europese Parlement in zijn geheel verhuist, voor slechts enkele dagen, naar Straatsburg. De volledige staf medewerkers en gans de kantoorinventaris (inboedel) moet mee. Waarom? Het is de wil enkel en alleen van Frankrijk. Dit kost alle andere deellanden 99% van de rekening (200 miljoen euro per jaar).

Heden is een zeker aantal parlementairen van verscheidene partijen van verschillende landen met een actie begonnen om deze kapitaalverkwisting te doen stoppen. Daarvoor hebben zij enkele miljoenen handtekeningen nodig om dit onderwerp in te schrijven in de agenda van de Europees Commissie. Binnen de eerste dagen waren er reeds 25.000 handtekeningen bijeengesprokkeld, maar er moeten er meerdere miljoenen zijn!!

Thans toont de teller meer dan 1.100.000 handtekeningen aan, en hij blijft draaien. Help a.u.b. om de twee miljoen te bereiken. Daarvoor ga je naar deze site en teken je de petitie om aan deze ongerijmde verkwisting een einde te maken.

maandag 11 februari 2008

Frankrijk ratificeert verdrag van Lissabon

Frankrijk is het eerste grote Europese land dat het verdrag van Lissabon heeft geratificeerd. Symbolisch belangrijk vermits de Fransen drie jaar geleden in een referendum tegen de toenmalige Europese grondwet stemden.

Het verdrag van Lissabon is een afgezwakte versie van die grondwet. Het werd op 13 december 2007 ondertekend door de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie. Vooraleer het van kracht wordt, moet het door de 27 Europese lidstaten worden geratificeerd.

Frankrijk is het vijfde land dat dat doet, maar het eerste grote land in Europa. Eerder zetten de parlementen van Hongarije, Slovenië, Malta en Roemenië het licht op groen voor het verdrag.

Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese commissie toonde zich vrijdag zeer tevreden over de stemming in Frankrijk. Hij sprak over een "sterk signaal". Volgens hem getuigt de aanvaarding van de tekst door het Franse parlement van de wil om de Europese instellingen te moderniseren. De Franse politiek bekrachtigt haar vastbeslotenheid om zich in Europa in de eerste gelederen te engageren, aldus de commissievoorzitter.

Zowel het parlement (de Assemblée) als de Senaat keurden het verdrag goed. Dat gebeurde evenwel niet unaniem. De Assemblée ratificeerde het verdrag met 336 stemmen tegen 52, de Senaat deed dat met 265 tegen 42 stemmen, bij 13 onthoudingen.

Bron: Knack.be, 8 februari 2008

dinsdag 5 februari 2008

Het onleesbare Verdrag van Lissabon

Ontdek zelf wat voor een gedrocht dat Verdrag van Lissabon is. Klik hier.

maandag 4 februari 2008

Franse parlementsleden komen bijeen in Versailles

(PARIJS - 4 februari) - Deze namiddag om 16u komen zo'n 900 Franse parlementsleden bijeen in het paleis van Versailles voor een speciale zitting. De bedoeling is er een belangrijke juridische stap te zetten naar de ratificatie van het recentelijk ondertekende Verdrag van Lissabon.

Het gaat in het bijzonder om 577 (i.e. voltallige) leden van de Franse Assemblée Nationale, en 330 senatoren. De reden voor deze bijzondere zitting is de aanname van een wet die het mogelijk maakt de Franse grondwet te wijzigen, zodat deze aangepast kan worden conform de bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Om deze grondwetswijziging mogelijk te maken, is een constitutionele meerderheid van 60% der voltallige parlementsleden vereist. Allicht zal deze meerderheid gehaald worden, gezien de parlementsleden die zetelen namens de UMP - de partij van de Franse president Nicolas Sarkozy - reeds hun toezegging hiervoor hebben verleend.

Na de grondwetswijziging zou het EU-Verdrag zelfs reeds komende woensdag geratificeerd worden door beide kamers van het Franse parlement. In tegenstelling tot 2005 komt er deze keer géén referendum over het nieuwe EU-verdrag. President Sarkozy vreest immers dat dit een directe aanleiding zou geven voor landen als het Verenigd Koninkrijk om eveneens een referendum te organiseren, waardoor de ratificatie van het verdrag wellicht op de zeer lange baan geschoven dreigt te worden. Het Verdrag van Lissabon dient immers door alle 27 EU-lidstaten goedgekeurd te worden vooraleer de bepalingen ervan in werking kunnen treden.

In datzelfde paleis van Versailles zou president Sarkozy tevens hebben voorgesteld zichzelf te kronen tot Zonnekoning van Europa. Zijn gemalin, Carla Bruni, zou alvast beloofd hebben Italiaanse hulptroepen te sturen in de strijd tegen de Liga van Augsburg.

Bronnen: Politics.be, EUobserver, Media Service

Het ondemocratische en onleesbare Verdrag

vrijdag 1 februari 2008

De Europese Unie op zoek naar een nieuw evenwicht (Frank Slegers)

Het lopend Sloveens voorzitterschap van de Europese Unie moet het rustig aan doen, om de ratificatie van het Verdrag van Lissabon niet in gevaar te brengen. In de tweede helft van 2008 neemt Frankrijk echter het voorzitterschap over, en dan worden er weer belangrijke beslissingen verwacht.

Lees meer op http://www.uitpers.be

Barroso: Volksraadpleging? Vraag het aan Guy....Op woensdag 30 januari kwam Europees Commissievoorzitter Barroso een speech geven in de Aula van de Universiteit Gent. Er kwam heel Veel volk opdagen. Het platform Onze Zeg, dat ijvert voor een volksraadpleging over het Verdrag van Lissabon (de hervormde Europese Grondwet) was er ook bij.

Een boeiend verslag op Indymedia:

De volledige speech van Barroso:

Meer info over Onze Zeg: