maandag 11 februari 2008

Frankrijk ratificeert verdrag van Lissabon

Frankrijk is het eerste grote Europese land dat het verdrag van Lissabon heeft geratificeerd. Symbolisch belangrijk vermits de Fransen drie jaar geleden in een referendum tegen de toenmalige Europese grondwet stemden.

Het verdrag van Lissabon is een afgezwakte versie van die grondwet. Het werd op 13 december 2007 ondertekend door de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie. Vooraleer het van kracht wordt, moet het door de 27 Europese lidstaten worden geratificeerd.

Frankrijk is het vijfde land dat dat doet, maar het eerste grote land in Europa. Eerder zetten de parlementen van Hongarije, Slovenië, Malta en Roemenië het licht op groen voor het verdrag.

Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese commissie toonde zich vrijdag zeer tevreden over de stemming in Frankrijk. Hij sprak over een "sterk signaal". Volgens hem getuigt de aanvaarding van de tekst door het Franse parlement van de wil om de Europese instellingen te moderniseren. De Franse politiek bekrachtigt haar vastbeslotenheid om zich in Europa in de eerste gelederen te engageren, aldus de commissievoorzitter.

Zowel het parlement (de Assemblée) als de Senaat keurden het verdrag goed. Dat gebeurde evenwel niet unaniem. De Assemblée ratificeerde het verdrag met 336 stemmen tegen 52, de Senaat deed dat met 265 tegen 42 stemmen, bij 13 onthoudingen.

Bron: Knack.be, 8 februari 2008

Geen opmerkingen: