woensdag 24 oktober 2007

Attac eist referendum over nieuwe EU-grondwet

Hieronder een persbericht dat Attac-Vlaanderen op woe 24/okt verspreidde.

Persbericht Attac Vlaanderen
Verdrag tot wijziging van de EU-verdragen: er moet een referendum komen

Sinds de 27 staatshoofden of regeringsleiders van de Europese Unie het eens zijn geworden over het ontwerpverdrag, hebben de meeste politieke leiders en de media het nu over een « vereenvoudigd verdrag ».

Wat ze daarbij vergeten te vermelden, is dat de goedgekeurde tekst in totaal 297 nieuwe of gewijzigde artikels bevat, plus 12 protocollen en meer dan 50 rechtsgeldige verklaringen, die bovenop de huidige twee verdragen komen die momenteel de Europese Unie regelen. Waar is dan de vereenvoudiging? Iedereen, en in de eerste plaats de Europese regeringsleiders, zijn het erover eens dat het nieuwe verdrag grotendeels de inhoud heeft overgenomen van het Grondwettelijke Verdrag, dat in 2005 door een meerderheid van de Franse en Nederlandse burgers werd verworpen.

Om dan in die omstandigheden inderhaast, zonder nieuwe burgerraadpleging, het wijzigingsverdrag te ratificeren vóór het op 13 december door de 27 staatshoofden of regeringsleiders wordt ondertekend, heeft veel weg van een ambtsmisdrijf van die leiders.
Wat de Franse en Nederlandse burgers op 29 mei 2005 soeverein beslist hebben, kunnen enkel die actoren zelf ongedaan maken, en niet via een regeling tussen regeringen die enkel door parlementsleden wordt geratificeerd. Alleen de uitbreiding van de participatieve democratie schept de voorwaarden voor een betrokken burgerschap en een democratischer Europa. Daarom stelt Attac dat het toekomstige verdrag absoluut aan een referendum moet worden onderworpen, en roept iedereen op om, ongeacht zijn opinie over de inhoud van de tekst, te eisen dat zo’n referendum georganiseerd wordt.

http://vl.attac.be

1 opmerking:

Jan Buelinckx zei

Ik kan dit standpunt van Attac alleen maar onderschrijven. Laat ons hopen dat zij nu ook effectief zullen mee-ijveren voor een referendum, d.w.z. de straat op gaan met bvb het verzoekschrift om in het Vlaams parlement een hoorzitting te eisen en op die manier debat los te weken.

Jan