vrijdag 4 januari 2008

Stemmen over het Lissabonakkoord

Het hele proces over de Europese grondwet beoogt nu een volgend Verdrag goed te keuren voor de Europese verkiezingen van 2009. Maar dit proces kan niet doorgaan zonder de directe medewerking en goedkeuring van de Europese volkeren. Het volgende EU verdrag kan er niet komen zonder een beslissing van het volk!

X09.eu is opgezet om over heel de EU handtekeningen te verzamelen om voor het komende verdrag een referendum te eisen.

X09.eu kwam er na de Open brief aan de Regeringsleiders na de Top van Berlijn van 25 maart( 2007, en werd getekend door de volgende 10 leden van het Europees Parlement uit de zeven politieke groepen (Open Letter to Prime Ministers): Anna Zaborska, Slovakije (EVP), Panayiotis Demetriou, Cyprus (EVP), Max van den Berg, Nederland (PSE), John Attard-Montalto, Malta (PSE), Diana Wallis, Verenigd Koninkrijk (ALDE), Silvana Koch-Mehrin, Duitsland (ALDE), Ryszard Czarnecki, Polen (UEN), Gérard Onesta, Frankrijk (Groenen/EVA), Tobias Pflüger, Duitsland (GUE), Jens-Peter Bonde, Denemarken (Ind/Dem).

X09.eu wordt eveneens gesteund door andere leden van het Europees Parlement, en door nationale politici en NGO's in alle 27 lidstaten.

www.x09.eu

Geen opmerkingen: