donderdag 17 januari 2008

CAP vraagt uw handtekening voor een referendum over de Europese Grondwet!

[Pamflet van CAP]

In 2005 werd er een eerste versie van de Europese Grondwet voorgesteld. Een ruime meerderheid van de Nederlandse en Franse kiezers verwierp dit. Toch komt de Europese Unie opnieuw af met deze Grondwet. Deze Grondwet is een regelrechte ondermijning van onze kiesrechten en andere democratische mechanismen. Het legt alle macht bij een niet verkozen Commissie. In de volledige Europese constructie is er slechts één orgaan dat verkozen is, het Europese Parlement, en dit is net het orgaan dat de minste macht heeft.

De gewone werkende burger heeft geen invloed op de besluitvorming van de Europese Commissie, noch rechtstreeks noch via het Parlement. De lobbygroepen, die de belangen van het groot kapitaal behartigen, hebben des te meer toegang tot de Commissie en vinden er gretig gehoor.

Asociale maatregelen, zoals de zelfafhandeling van schepen, de Bolkenstein-richtlijn en de verschillende privatiseringen worden ons opgelegd door de Commissie op vraag van rijke lobbygroepen. Deze maatregelen gaan tegen de belangen van de arbeidersklasse in.

Twee voorbeelden
1. In 2000 laat de Commissie toe om het cacaogehalte in chocolade met 5 % te vervangen door plantaardige vetten, dit op rechtstreeks verzoek van Nestlé. Afrikaanse boeren verliezen hierdoor meer dan 300 miljoen euro aan inkomsten. De consument krijgt er minderwaardige chocolade door. Enige winnaar: de aandeelhouders van Nestlé.

2. Liberalisering moet De Post marktklaar maken. Georoute I en II drijven de werkdruk op voor de postbodes. De truc met de priorzegel drijft de prijs op voor de consument. Sinds vorig jaar begint men postkantoren te sluiten, waardoor de oudere bevolking het veel moeilijker heeft.

De eerste keer mochten de Belgische kiezers zich niet door middel van een referendum uitspreken over deze Grondwet. Dat deze Grondwet toen door het federale parlement unaniem werd goedgekeurd is een duidelijke aanwijzing van het feit dat het parlement hierin de bevolking niet weerspiegelt. Om de Belgische bevolking toch een stem te geven, vraagt CAP uw steun en vraagt u om mee handtekeningen op te halen.

Onze eisen
- Een referendum over het Verdrag van Lissabon gekoppeld aan een publieke discussie.
- Een Europese sociale zekerheid waarbij het beste van elk systeem gecombineerd wordt.
- Geen flexicurity maar herwaardering van de werkzekerheid.

Een ANDERE POLITIEK is MOGELIJK
http://www.onzezeg.be/

Geen opmerkingen: