donderdag 17 januari 2008

Verdrag van Lissabon één van de prioriteiten voor De Gucht

Donderdag 17 januari nodigde mininster voor Buitenlandse Zaken de pers uit op een receptie annex walking dinner. Bij het aperitief gaf de minister aan welke klemtonen hij de komende maanden -en liefst de volgende jaren- wil leggen in het Belgisch buitenlands beleid: het werk in de Veiligheidsraad -en met name het sanctiecomité tegen Iran-, Pakistan, Kosovo, het Verdrag van Lissabon (dat door de 7 Belgische parlementen moet worden goedgekeurd vooraleer België het kan ratificeren) en vooral: Congo.

Bron: MO.be

Geen opmerkingen: