dinsdag 8 januari 2008

Privatisering Europese watervoorziening dankzij Verdrag van Lissabon

BRUSSEL, 8 januari 2008 (IPS) - De watervoorziening in Europese landen dreigt door het Verdrag van Lissabon in handen te komen van privé-firma’s, waarschuwen deskundigen. Ze vrezen dat een privatisering desastreuze gevolgen zal hebben.

Het Verdrag van Lissabon wordt gezien als een doorslag van de verworpen Europese grondwet. Het verdrag, dat in december werd goedgekeurd, legt de bevoegdheid over concurrentie exclusief bij de Europese Unie en niet langer bij de nationale overheden. Er is weliswaar een clausule die bepaalt dat de nationale en regionale overheden nog steeds hun zeg kunnen hebben over “diensten van openbaar nut”, maar die is opgenomen in een afzonderlijk protocol en niet in de tekst zelf.

Lees meer

Geen opmerkingen: