vrijdag 18 januari 2008

12 februari - OPEN VREDESRAAD: Europese Unie en militarisering

Wereldwijd gaan de uitgaven voor bewapening en defensie de hoogte in: intussen bedragen ze 1300 miljard dollar per jaar. De NAVO-lidstaten nemen daarvan het leeuwendeel voor hun rekening. De Verenigde Staten alleen al zijn verantwoordelijk voor 45% van deze uitgaven. Het Verdrag van Lissabon dat op 13 december werd ondertekend neemt de plaats van de gebuisde grondwet in. Het militaire gedeelte is er een kopie van. De EU lidstaten verbinden zich tot het verhogen van hun militaire vermogens en ontwikkelen een politiek van wereldwijde militaire interventies.

Raf Peeters (derdejaarsstagiaire bij Vrede vzw) geeft een inleidende stand van zaken en nodigt uit tot discussie.

We willen graag uw mening kennen. De Europese Unie is helemaal niet die ver-van-mijn-bed-show die de media geregeld voorspiegelen. U kan er van op aan dat elke beslissing van de nieuwe Belgische regering - zeker op het vlak van defensie - volledig, maar dan ook volledig, is ingegeven door de richtlijnen en afspraken die op het vlak van de Unie werden gemaakt. Wij vrezen voor een verhoogde bereidheid tot 'stoere' militaire interventies, dus een verschuiving van zeg maar bewaking van luchthavens maar actieve deelname in gevechten, allemaal in onze wereldwijde missie om "de vrede op te leggen".

Afspraak op dinsdag 12 februari van 19u30 - 21u30 in het Masereelhuis, Filips Van Arteveldestraat 35 9000 Gent.

Geen opmerkingen: