vrijdag 18 januari 2008

"Een verdrag in besloten kring"

Het Hervormingsverdrag van de Europese Unie is rond. De ellende met de grondwet en de referenda is achter de rug. De tenoren waren gelukkig op de fotosessie van Lissabon, ze moeten hun bevolking niet consulteren.

Enkele citaten uit het artikel van A. Uytterhaeghe van Vrede:
"Het hervormingsverdrag is het resultaat van werk in de achterkamer."

"Het dictaat van Lissabon is niet alleen een politiek schandaal, maar een frontale aanval op de grondvesten van de rechtstaat."

"Het verdrag van Lissabon maakt in ieder geval de Europese Unie niet democratischer. Het legt de neoliberale sociale afbraak vast."

"Het verdrag van Lissabon biedt de nationale politieke elite de weg aan om een doorgedreven veranderingsproces van de sociale rechtstaat in de richting van de neoliberalisering door te drijven."


Lees het volledige artikel op de website van Vrede.

Geen opmerkingen: