donderdag 31 januari 2008

Lezersbrief Raf Verbeke over actie bezoek Barroso UGent

Waarde redactie,

In Uw verslag van het bezoek aan Gent van EU-comissievoorzitter Barosso wordt gewag gemaakt van een "tegenbetoging van een extreem-links clubje dat een referendum eist over de ratificatie van het Verdrag van Lissabon". Ik weet niet of verslaggever DDW de persmap van het comité "Volksraadpleging" ter hand heeft genomen of de website http://onzezeg.be heeft geconsulteerd. Hij of zij zal dan zien dat een breed veld van politieke opinies en sociale verantwoordelijken uit het noorden en het zuiden van het land aan de basisliggen van het comité. Noch Jean-Marie Dehousse noch Jef Sleeckx behoren bij mijn weten tot een extreem-links clubje. Onze aanwezigheid was vooraf overlegd met de organisatoren van het evenement die ons de toelating gavenals niet-studenten aanwezig te zijn. Waarvoor dank. Ik heb de gelegenheid te baat genomen Barosso te confronteren met de nood aan een volksraadpleging, ook al behoort die tot de bevoegdheid van de lidstaten. Dat is de reden dat wij aansturen op het indienen van het wetsvoorstel Daems-De Gucht uit 2005 over een volksraadpleging over de EU-Grondwet. In zijn nieuwjaarstoespraak van 2005 verklaarde VLD-voorzitter Bart Somers daarover: "Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese Grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn,(...) Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt." Waar wachten wij op ?

Met vriendelijke groeten, tekent,

Raf Verbeke
Spitaalpoortstraat 84
9000 Gent
0497/23.07.60.
http://onzezeg.be

Geen opmerkingen: