woensdag 25 juni 2008

Hoorzitting Verdrag Lissabon in de 'commissie buitenlandse aangelegenheden'

Donderdag 26 juni start in het Vlaams Parlement het debat over het Verdrag van Lissabon. Op een hoorzitting van de 'commissie buitenlandse aangelegenheden', aangevraagd door de parlementaire meerderheid, is de campagne Onzezeg/Notremotadire voorgesteld om een spreker te leveren. Dit zal meteen het enige moment zijn in het
Vlaamse luik van dit belangrijke debat over de op stapel zijnde Europese staatshervorming dat in het parlement ook de democratische neen-stem aan bod zal komen.

Vorige week diende de campagne Onzezeg/Notremotadire een verzoekschrift in bij het Vlaams parlement. Daarin vraagt eerste indiener, Natan Hertogen, de ratificatie van het Verdrag van Lissabon op te schorten. Het Ierse "neen", maakt ratificatie voor 15 oktober immers onnodig. In de plaats vraagt het verzoekschrift tijd en middelen vrij te maken voor het stimuleren van een tegensprekelijk debat over het Verdrag onder de bevolking.

Het initiatief ligt in de lijn van een vorig verzoekschrift, twee jaar geleden aan het Vlaams Parlement voorgelegd door Jef Sleeckx, Georges Debunne en Lode Van Outrive. Op een paar maanden tijd werden toen 15.000 handtekeningen verzameld voor het voorstel een referendum te organiseren over de 'Europese Grondwet'.

Onzezeg/Notremotadire nodigt u uit de hoorzitting van donderdag mee te volgen. De commissievergadering start om 9u30. Discussie over het Verdrag van Lissabon is gepland vanaf 10u30. Adres : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Contact voor verdere uitleg:
Natan Hertogen
0485/62.69.65
http://onzezeg.be/
natanhertogen@gmail.com

Geen opmerkingen: