woensdag 18 juni 2008

PERSBERICHT: STOP RATIFICATIE Lissabon-verdrag...

Vandaag diende de jonge Gentenaar Natan Hertogen een Verzoekschrift in bij Vlaams Parlementsvoorzitster Marleen Vanderpoorten.

Daarin vraagt hij om opschorting van het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon. De politieke partijen hebben de ratificatie op de agenda van de buitenlandcomissie van volgende week gezet.

De politieke partijen willen na het Ierse NEE en voor de EU-top van morgen een signaal geven: het Verdrag van Lissabon dient opgelegd zonder enig tegenstrijdig debat of betrokkenheid van de bevolking.

Hertogen start vanaf morgen 17u00 uur aan het Shumanplein in Brussel een intekenactie achter zijn verzoek. Indien hij 15.000 handtekeningen verzamelt dan kan vooralsnog een hoorzitting georganiseerd worden in het Vlaams Parlement.

De bevolking moet geïnformeerd worden over deze EU-staatshervorming. Het initiatief is een vervolg van de actie van Jef Sleeckx tegen de EU-Grondwet.

Hertogen heeft al toezeggingen voor zijn initiatief, zowel in Vlaanderen, Walloni├ź als Brussel.

Afspraak: Morgen do 19/6 om 17u Shumanplein Brussel

Geen opmerkingen: