zondag 11 november 2007

"Van een niet democratisch naar een ondemocratisch Europa"

De publieke discussie over het nieuwe Europese verdrag - dat in de plaats komt van de verworpen Europese grondwet - beperkte zich tot nu toe vooral tot twee vragen: in hoeverre komt het verdrag overeen met de grondwet en moet over het nieuwe verdrag weer een referendum gehouden worden in verschillende landen? Nu de tekst van het verdrag formeel is aangenomen, is het tijd om ook naar de inhoud van het nieuwe verdrag te kijken.

Lees hier de interessante analyse van de Nederlander Willem Bos, die mee aan de basis lag van de Nederlandse NEE-campagne tegen de vorige EU-Grondwet en vandaag ook actief is in de strijd voor een referendum en voor een sociaal en democratisch Europa.

Geen opmerkingen: