woensdag 7 november 2007

Vrede: "Europees hervormingsverdrag is kopie van gebuisde grondwet"

Enkele fragmenten uit het standpunt van Ludo De Brabander van Vrede vzw:

"Behalve de naam en de symboliek van de grondwet is er niet zoveel veranderd. Het nieuwe verdrag is grotendeels een ‘copy-paste’ werkje, waarbij pakweg 90 procent van het gebuisde grondwettelijk verdrag opnieuw is opgenomen. Wat wel is veranderd is de mogelijkheid van de burger om zich daarover uit te spreken. Om een nieuwe mislukking te vermijden nemen de Europese leiders ditmaal het zekere voor het onzekere, want het is niet de bedoeling dat er opnieuw referenda komen."

"Er is verder veel lippendienst aan allerlei beginselen, van democratie over mensenrechten en milieu (met zelfs in de titel een referentie aan klimaat). Maar echt democratisch oogt deze institutionele architectuur alvast niet en aan de fundamentele bezwaren van het neen-kamp is evenmin tegemoet gekomen, namelijk dat Europa boven alles een strak neoliberaal beleid voert waaraan alles uiteindelijk ondergeschikt wordt gemaakt."

"De kritiek van de vredesbeweging is eveneens in dovemansoren gevallen. Het luik ‘Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid’ behoudt de essentie van de grondwet. Lidstaten verbinden er zich toe “hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren” (art. 27-3). M.a.w. als een lidstaat er voor kiest om te ontwapenen en een minder gemilitariseerd veiligheidsbeleid te voeren, dan is dat in strijd met dit verdrag."

Lees hier het volledige standpunt van Vrede.

Geen opmerkingen: