woensdag 19 december 2007

Ook Vivant wil een referendum over het Verdrag van Lissabon

(persbericht Vivant) Op 13 december 2007 tekenden de vertegenwoordigers van de verschillende landen in de Europese Unie in Lissabon een nieuw verdrag dat in de plaats komt van de ter ziele gegane grondwet. Vivant staat positief tegenover het Europese project maar vindt het niet kunnen dat belangrijke beslissingen over de toekomst van Europa getroffen worden zonder dat de burgers in alle lidstaten hierover rechtstreeks kunnen beslissen. Vivant is voorstander van de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief, op alle bestuursniveaus en over alle aangelegenheden, dus ook en zeker over de toekomst van Europa. Op www.onzezeg.be kan je de petitie voor een referendum over het Verdrag van Lissabon van het platform "Oproep 13 december" ondertekenen.

Geen opmerkingen: