donderdag 13 december 2007

Verzoekschrift van Jef Sleeckx onontvankelijk verklaard door Vlaams parlement

Verzoekschrift van Jef Sleeckx onontvankelijk verklaard door Vlaams parlement In een brief van Kurt De Loor (SP.a), voorzitter van de binnenlandcomissie van het Vlaams parlement wordt het Verzoekschrift van Jef Sleeckx voor een referendum over het Verdrag van Lissabon (EU-grondwet) ... onontvankelijk verklaard!

De overgrote meerderheid (alle partijen minus Vlaams Belang) geven als reden dat het Verzoek ongrondwettelijk is. De Vlaamse partijen stemden in 1999 een aantal resoluties die een grondwetswijziging veronderstellen. Stel je voor dat iemand het in zijn hoofd haalt te zeggen dat die resoluties dus ongrondwettelijke zijn.

Zonder enige uitleg wordt allicht gewezen op het advies van de Raad van State (RvS) die zelfs een "beleidsvoorbereidende volksraadpleging" afgeknald heeft als ongrondwettelijk wegens de facto hetzelfde als een referendum.

Eigenaardig is wel dat:
1) de Copernicus-bevraging de facto ook een referendum was
2) het wetsontwerp van Verhofstadt zelf over de EU-gondwet dat blijkbaar ook was

Dit antwoord is echt te gek om los te lopen en vertolkt de angst voor een debat en is tegelijkertijd misschien ook een manoeuver. Het Vlaams parlement heeft blijkbaar schrik dat Jef Sleeckx als enige democratische tegenstem het woord zou nemen. Schrik voor een tegenstrijdig debat. Schrik om zich in volle politieke crisis te confronteren met de stem van de bevolking.

Maar misschien zit hier ook wel een manoeuver achter. Misschien is het er de Vlaamse partijen - volop in de sfeer van communautair opbod - om te doen snel en los van het federaal parlement het Verdrag van Lissabon te ratificeren. Als teken voor een eigen koers tegenover de EU.

Dat is dan buiten de waard van CAP gerekend! Vandaag verzamelen voorstanders van een volksraadpleging voor de poort van Audi Brussel om hun stem te laten horen. Jef SLeeckx (CAP) en Jean-Maurice Dehousse (PS) zullen er het woord nemen.

Er zal ook overleg zijn onder de leden van de werkgroep Europa van CAP om ferm en gepast te reageren op de schoftige houding van het Vlaams parlement. Men heeft daar blijbaar schrik! Schrik van wie ? Van Jef Sleekcx ?

Wordt vervolgd...

Raf Verbeke

Geen opmerkingen: