donderdag 6 december 2007

Open brief aan Belgische parlementairen

Er circuleert een interessante Franstalige open brief ivm het Verdrag van Lissabon. Lees de volledige tekst op: http://grappebelgique.be/article.php3?id_article=600

1 opmerking:

Jan Buelinckx zei

Hier een vertaling van de open brief:

Open brief aan de Belgische parlementariërs.

Dames, heren parlementariërs,

Op 8 december ll., in België zoals elders in de wereld, werd de oproep “samen voor het klimaat en de solidariteit” overgenomen door talrijke burgers die willen tonen hoezeer zij zich betrokken voelen bij de klimaatsproblematiek en hoezeer dit vraagstuk naar de solidariteitsproblematiek verwijst. Deze oproep moet zonder verwijl gehoord worden. Het is hoogtijd dat de Europese landen zich wapenen met de nodige slagkracht om deze doelstellingen te halen, maar ook om de komende ecologische en sociale crisissen die meer en meer leed en onevenwicht in de wereld veroorzaken te bestrijden.

Om dit te verwezenlijken moet de publieke slagkracht verstevigd worden en moet er een nieuwe democratische politiek in gang gezet worden.

Het nieuwe Europees Verdrag, ook het Verdrag van Lisbon of het vereenvoudigd Verdrag genoemd, gaat hier lijnrecht tegenin. De tekst die jullie ter goedkeuring wordt voorgelegd sluit Europa, de lidstaten en de burgers op in een ultraliberale logica van sociale afbraak en een dodelijke ecologie. Zijn naamsverandering betekent geenszins een verandering in gronde ten overstaan van het Constitutioneel Verdrag dat in 2005 door Frakrijk en Nederland werd verworpen. Misleidend voorgesteld als een middel om de besluitvorming te verbeteren, bevestigd zij in zijn totaliteit de hiervoor aangehaalde liberale keuzes. Zij verhindert de facto elke verandering van het economisch model en elk ernstig ecologische solidaire politiek.

Natuurlijk is het nieuwe Verdrag, door verwijzingen naar andere verdragen, bezaait met principes verklaringen die in de goed richting gaan. er is zelf een verwijzing naar klimaatsveranderingen. Maar, terwijl men er, in algemene termen, spreekt over het behouden van ons milieu en onze natuurlijke reserves somt men concrete doestellingen op die in tegenspraak zijn met de middelen voor het behoud van het milieu.

Het inpalmen van economische materies door het liberaal dogma laat al de rest verdwijnen. Het Verdrag dat ons wordt voorgedragen prijst (zie art. 3 paragraaf 3) een duurzame ontwikkeling die steunt op een evenwichtige economische groei en op een stabiliteit van de prijzen, een sterk sociale competitieve markteconomie en een uitbreiding van de consumptie in de Unie.

In art. 10, gaan ze voort met hun geloofsbelijdenis van de vrije markt en de totale concurrentie. Kort, een politiek die alleen maar de sociale en milieu schade kan vergroten, zowaar dat duidelijk geschreven is, onder verscheidene vormen, dat de Unie onder geen enkele voorwaarde beperkingen mag invoeren op de productie en de uitwisselingen, ja zelfs op de consumptie.

Tevens, wensen wij ook te melden hoezeer wij betreuren dat deze bekrachtiging plaats grijpt buiten elke vorm van volksraadpleging alsof het over een doodgewone zaak zou gaan. Het opbouwen van Europa is ons veel meer waard dan een ondoorzichtige opstelling.

Voor al deze redenen, vragen wij u om tegen dit nieuw Verdrag te stemmen en om de oprichting van een nieuw constituerende instelling voor te stellen ter gelegenheid van de Europese verkiezingen van 2009 om te komen tot een nieuw Verdrag die in staat moet zijn de publieke slagkracht te versterken om op een democratische wijze de sociale en ecologische verwoestingen het hoofd te kunnen bieden

U dankend voor uw aandacht en in de hoop gehoord te worden, verzekeren wij u van onze democratische waakzaamheid,

Eerste ondertekenaars:

BRISSA, Didier, militant altermondialiste & éco-socialiste, www.pasteque.agora.eu.org ;
BUSIGNY, Francis, ingénieur industriel, Belgrade ;
CAVALIER, Marie-Rose, ex-députée régionale, membre du Grappe ;
COLLIN, Mathilde, candidate Ecolo pour le Sénat aux dernières élections ;
CORNIL, Jean, militant eco-socialiste ;
CROIBIEN Hugues, enseignant, Liège ;
DARDENNE, Martine, Sénatrice honoraire, membre du Grappe
EYBEN, Pierre, secrétaire politique de la Fédération de Liège du PC, chercheur ;
DELFORGE, Céline, Députée bruxelloise Ecolo ;
DELFORGE Claude, Vedrin ;
LANNOYE, Paul, Député honoraire européen et administrateur du Grappe ;
LEBOUTTE, Francis, ingénieur civil, consultant en informatique ;
LEGROS, Bernard, enseignant et essayiste ;
GANDIN, Ezio, administrateur des Amis de la Terre-Belgique ;
GILKINET, Michèle, ex-députée fédérale, présidente du Grappe, http://grappebelgique.be/ ;
GODINOT, Jean-Baptiste, au nom de l'asbl Respire ;
MABILLE, Albert, Echevin, Floreffe ;
MASSET, Dominique, conseiller auprès du CA des Amis de la Terre ;
POTESTA de WALEFFE, Réginald, tête de liste Vélorution aux dernières élections ;
SCHREUER, François, Journaliste, membre du conseil scientifique d'ATTAC Wallonnie-Bruxelles ;
STEIN, Pierre, enseignant et secrétaire du Grappe ;
STERCKX, André, conseiller communal et ingénieur spécialisé en énergie renouvelable ;
TRUSSART, Georges, ancien sénateur, administrateur du Grappe ;
ZINK, Daniel, membre du Grappe.